สถาบันขงจื่อ มข. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการด้านวัฒนธรรมอาหารจีน ผสานวัฒนธรรมไทย- จีน

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการด้านวัฒนธรรมอาหารจีน เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา และนักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมการทำอาหารจีน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์หู หลิน ผู้อำนวยการ ฝ่ายจีน สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิดงาน โดยในงานนี้ มีนักเรียนจาก วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น และ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ร่วมกิจกรรม ซึ่งมีเมนูอาหาร 2 อย่าง ได้แก่ เมนูหัวสิงโต (Shīzi tóu) และ ไก่ทอดกรอบสไตล์จีน (xiāng sū jī) นอกจากนี้ นักเรียนยังได้มีโอกาสเรียนรู้การทำอาหารจริงจากเชฟมืออาชีพชาวจีน 2 ท่าน คือ 1. Mr. Wuxin She จากเมืองซีอาน และ 2. Mr. Zhang Rongcheng จาก เมืองหยางโจว ซึ่งนับเป็นเมืองขึ้นชื่อด้านการทำอาหาร

รองศาสตราจารย์หู หลิน ผู้อำนวยการ ฝ่ายจีน สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนและนักศึกษาไทยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมการทำอาหารจีน ซึ่งเมื่อกล่าวถึงอาหารนั้น นับว่าเป็นวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่อย่างหนึ่ง ที่ทุกคนสามารถเรียนรู้และเข้าถึงได้ ดังนั้นจึงนับเป็นโอกาสอันดี ที่วันนี้ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดและผสานวัฒนธรรมไทย-จีน

อาจารย์ ภิมลวรรณ สุพรรณ อาจารย์ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม กล่าวว่า นับเป็นครั้งแรกที่วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามได้เข้าร่วมศึกษา ดูงาน กับสถาบันขงจื่อ มข. ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ทั้งสองสถาบัน ได้มีความร่วมมือทางด้านวิชาการ โดยในทุกๆปี จะมีการอบรมครูอาชีวศึกษา ที่ขงจื้อ ซึ่งเป็นโครงการของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และในวันนี้ ทางวิทยาลัยได้พานักเรียนมาศึกษาดูงานทั้งหมด 3 สาขา ได้แก่ สาขาอาหารและโภชนาการ 15 คน สาขาการโรงแรมและบริการ 10 คน และภาษาต่างประเทศ 5 คน ซึ่งการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ คาดว่าจะเกิดประโยชน์อย่างมาก โดยเฉพาะนักเรียนที่เรียนในสาขาอาหารและการโรงแรม เพราะเป็นการเปิดโอกาสเรียนรู้การทำอาหารนานนาชาติโดยเฉพาะอาหารจีน ซึ่งโดยปกติ นักเรียนจะคุ้นเคยกับการเรียนทำอาหารไทย และ อีสาน เป็นส่วนใหญ่

Mr. Yong Li Ms. Xi Wang และ Ms. Jingxuan Zhang นักศึกษาต่างชาติ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า รู้สึกตื่นเต้นและดีใจที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งบางคนเป็นการเข้าร่วมครั้งแรก และบางคนเข้าร่วมมาแล้วกว่า 4 ครั้ง นักศึกษาทุกคนประทับใจในบรรยากาศของงานที่เป็นกันเอง และรู้สึกคุ้นเคยเหมือนบ้านตัวเอง เพราะได้มีโอกาสทานอาหารจีนที่ประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ในปีนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 จึงทำให้มีการจำกัดผู้เข้าร่วมงาน แต่ถ้าสถานการณ์ดีขึ้นแล้วในปีหน้าพวกเราหวังว่าการจัดงานจะยิ่งใหญ่และทุกๆคนจะสามารถมาเข้าร่วมได้

Scroll to Top