ทำบุญครบรอบ 2 ปีอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ (จ.ขอนแก่น)

วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 07.00 น. อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม “ทำบุญครบรอบ 2 ปี การเปิดอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(จ.ขอนแก่น)”
โดยมี ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ทั้งนี้ นางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ศาสตราจารย์มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และผู้ใช้พื้นที่อาคารฯ ร่วมทำบุญตักบาตร ประกอบพิธีสงฆ์ ตลอดจนถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ใช้พื้นที่อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น)

ภาพ : นภดล / ข่าว : ณัฐกานต์

#NortheasternSciencePark #KKUSP

Scroll to Top