มข. บริการตู้ตรวจสุขภาพอัจฉริยะ “สุขศาลา” เพื่อปชช.

สำนักข่าว: สยามรัฐ
URL:https://siamrath.co.th/n/180568
วันที่เผยแพร่: 7 ก.ย. 2563

มีเซ็นเซอร์ วัดส่วนสูง น้ำหนัก โรคเบาหวาน ความดัน ตรวจปอด หัวใจ ตรวจแก๊สในลำไส้สืบหามะเร็งลำไส้ได้ด้วย เป็นฐานคัดกรองสุขภาพ ก่อนให้หมอวินิจฉัยและรักษาต่อไป

ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ดร.ชวิช ศรีจันทร์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. และ รพ.สต.หนองกอมเกาะ ร่วมกัน จัดโครงการตรวจสุขภาพประชาชนด้วยเครื่องตรวจสุขภาพอัจฉริยะสุขศาลา ออกให้บริการชุมชน ณ รพ.สต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย เพื่อให้ประชาชนรู้สุขภาวะของตนเองเบื้องต้นภาวะ และวางแผนด้านสุขภาพของตนเองได้

ดร.ชวิช ศรีจันทร์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ เจ้าของลิขสิทธิ์ตู้สุขศาลา เปิดเผยว่า “ตู้ตรวจสุขภาพอัจฉริยะสุขศาลานี้ จะประกอบด้วยเซ็นเซอร์ต่าง ๆ สามารถวัดส่วนสูง น้ำหนัก เบาหวาน ความดัน ตรวจปอด ตรวจหัวใจ และเครื่องนี้ยังสามารถตรวจจับปริมาณแก๊สในลำไส้ อันเป็นสาเหตุของมะเร็งลำไส้ได้ด้วย หลังจากตรวจเสร็จแล้วเครื่องจะเก็บข้อมูล เป็นฐานข้อมูลสุขภาพ และมีแอพพลิเคชั่นปัญญาประดิษฐ์ (AI) คัดกรองเป็นเบื้องต้น ก่อนส่งให้แพทย์วินิจฉัย และส่งต่อรักษาต่อไป”

Scroll to Top