มข. ยกทัพ จัดมหกรรมบริการชุมชน ดีเดย์ 9 ก.ย.นี้ ฟรีทุกบริการ ที่สถานีรถไฟ จ.ขอนแก่น

194

วันนี้ ( 2 กันยายน 2563 ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานแถลงข่าว โครงการ KKU CSV มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม ประจําปี 2563 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับสื่อมวลชน โดยมีผู้บริหาร บุคลากร หน่วยงาน ภาคีเครือข่าย และสื่อมวลชน ร่วมงานกว่า 100 คน ณ ห้องสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยมหกรรม “มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน” ภายใต้โครงการ KKU CSV มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม ประจําปี 2563 จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ สถานีรถไฟขอนแก่น จ.ขอนแก่น เพื่อเป็นการบริการวิชาการสู่สังคม การอุทิศเพื่อชุมชน และสังคม ในครั้งนี้เน้นการบริการวิชาการด้วยการสร้างคุณค่าร่วม เพื่อปลูกฝังและยกระดับจิตสํานึกในการรับใช้สังคมโดยความร่วมมือร่วมใจของประชาคมชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้บริการสังคมโดยใช้องค์ความรู้ต่าง ๆ ที่มี ตลอดจนพลังความมุ่งมั่นและความเชี่ยวชาญ เพื่อรับใช้สังคมอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ

ณัฐวุฒิ จารุวงศ์ / ภาพ
จิราพร ประทุมชัย / ข่าว