“แผ่นรังไหมรับแรง” M16 ทะลวงไม่ทะลุ นักวิจัย มข. โชว์ผลงานสุดเด่น…พัฒนาต่อยอดสำเร็จ

168

วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563  กองสื่อสารองค์กร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานแถลงข่าว มข.พบสื่อมวลชน เรื่อง “งานวิจัยแผ่นรังไหมรับแรงกระสุนปืนเอ็ม 16”  ซึ่งเป็นการวิจัยแผ่นรังไหมรับแรงกระสุนปืน จากเดิมที่สามารถป้องกันกระสุนปืนสั้นได้ พัฒนาต่อยอดสู่แผ่นรังไหมรับแรงกระสุนปืนขนาด 5.56 มม. กระสุนปืน M16 อาวุธที่ใช้ทางทหารได้สำเร็จ  โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นประธานกล่าวเปิดการแถลงข่าว  โดย ผศ.พนมกร ขวาของ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ อ. สุธา  ลอยเดือนฉาย นักวิจัย ร่วมกันแถลงข่าว  ซึ่งได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนจำนวนมาก ณ ห้องรับรองพิเศษ ศาลาช่อกาลพฤกษ์ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ่านข่าวเพิ่มเติม https://th.kku.ac.th/31080/ รับชมรายการต่างๆได้ที่ https://th.kku.ac.th/kkuchannel/

วัชรา น้อยชมภู : บรรยาย/ข่าว   ณัฐพงษ์ ชำนาญเอื้อ : ลำดับภาพ /  ณัฐวุฒิ จารุวงศ์ : ภาพ