นศ.สถาปัตย์ ได้รองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดออกแบบชุดโปสเตอร์ (Infographic)

494

ขอแสดงความยินดีกับ นายอภิวัชร พลอาสา นักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1 ประกวดออกแบบชุดโปสเตอร์ (Infographic) ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซึ่งมีการนำเสนอผลงานและประกาศผลรางวัลการออกแบบ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ผ่านมา

ซึ่งผลงานออกแบบ Infographic นั้น นายอภิวัชร พลอาสา ได้ออกแบบเป็น minimal style คือการมีองค์ประกอบน้อย แต่สื่อความหมายได้มาก โดยจะใช้รูปแบบและองค์ประกอบไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การจัดวางเลเอ้าท์ การใช้อักษร ภาพ และสี ที่มีลักษณะที่ใกล้เคียงกัน สีใช้แม่สีทั้งสามสี เพื่อให้สามารถง่ายต่อการมองเห็นและความเข้าใจในเนื้อหา โดยโปสเตอร์รูปที่ 1. ออกแบบภายใต้หัวข้อ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ พลาสติกและโฟม  2.การแยกขยะ  และ 3.การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร

ภาพประกอบ : กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม มข.
ข่าว : กรรณภัสส์ สิริเกียรติ