การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “โลกเปลี่ยน ศิลป์ เปลี่ยนโลก” ครั้งที่ 6

232

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสถาบันภาคีเครือข่ายจำนวน 28 สถาบัน จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2563 “โลกเปลี่ยน ศิลป์ เปลี่ยนโลก” Transformation หรือ FAR 6 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ซึ่งเป็นการจัดการประชุมวิชาการอย่างต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 6 ติดต่อกัน สำหรับในปีนี้เป็นการจัดในรูปแบบ Social distancing (การเว้นระยะห่างทางสังคม) เพื่อป้องกันการระบาดของไวรัส Covid – 19 ซึ่งกำลังระบาดไปทั่วโลก เป็นการประชุมผ่านระบบ VDO Conference ผ่านทางโปรแกรม Zoom และ ถ่ายทอดสัญญาณสดการบรรยายผ่านทาง Facebook พร้อมทั้งสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพ / ณัฐวุฒิ เพชรประไพ
ข่าว / เครือข่ายประชาสัมพันธ์คณะศิลปกรรมศาสตร์
บรรยาย / อุดมชัย สุพรรณวงศ์