กองสื่อสารองค์กร มข.จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด คุณวิกรม กรมดิษฐ์ ขับเคลื่อนองค์กรผ่านการสื่อสาร สร้างธุรกิจ อมตะนคร หมื่นล้าน จนประสบความสำเร็จ

265

มื่อวันเสาร์ ที่ 22 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการสัมมนา ใน โครงการพัฒนาบุคลากรกองสื่อสารองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยมี อ.ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายชุมพร  พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจาก  คุณวิกรม กรมดิษฐ์ นักธุรกิจและนักเขียนชาวไทย ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร (CEO) บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ร่วมพูดคุยออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM  ประเด็นการบริหารจัดการองค์กร และ การจัดการการสื่อสารองค์กรให้ประสบความสำเร็จ โดยมี นางเบญจมาภรณ์  มามุข และ   นางสาววัลยา  ภูงาม   ดำเนินรายการ ในการนี้มีบุคลากรกองสื่อสารองค์กรเข้าร่วมกิจกรรม  รวมจำนวนทั้งสิ้น 28 คน ณ ห้องประชุมกระดังงา โรงแรมภูวนาลี  อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

อ่านข่าวเพิ่มเติม https://th.kku.ac.th/29988/

รับชมรายการต่างๆได้ที่ https://th.kku.ac.th/kkuchannel/

รวิพร สายแสนทอง : ข่าว /วัชรา น้อยชมภู : บรรยาย  ณัฐพงษ์ ชำนาญเอื้อ : ลำดับภาพ / ณัฐวุฒิ จารุวงศ์ :  ภาพ