คณะสหวิทยาการ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “การบริหารการเปลี่ยนแปลงกรณีคณะสหวิทยาการ”

18 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม NK1407 ชั้น 4 อาคารสำนักงานบริหาร คณะสหวิทยาการ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วยผู้อำนวยการกองทุกกอง หัวหน้างานและบุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดี นำโดยนางเพียงเพ็ญ ภาคอุทัย ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “การบริหารการเปลี่ยนแปลงกรณีคณะสหวิทยาการ” โดย นายละมุณ กั้งจำปา รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะสหวิทยาการ ในโครงการ “ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี” เพื่อปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการองค์กร และกำหนดแผนบริหารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2563-2566

 

Scroll to Top