นศ.สถาปัตย์ ชนะเลิศการออกแบบเรือไฟและแบบซุ้มวิถีชีวิตคนทำเรือไฟ อำเภอธาตุพนม

800

ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐภัทร นาสว่าง นักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คว้ารางวัลชนะเลิศ ในการประกวดออกแบบเรือไฟและแบบซุ้มวิถีชีวิตคนทำเรือไฟ อำเภอธาตุพนม ประจำปี พ.ศ. 2563 ซึ่งมีการประกาศผลรางวัลการออกแบบเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา

ซึ่งผลงานออกแบบเรือไฟและแบบซุ้มวิถีชีวิตคนทำเรือไฟอำเภอธาตุพนม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ นั้นทางกองประกวดจะนำแบบที่ได้รับรางวัลไปดำเนินการก่อสร้างจริง และได้เข้าร่วมการประกวด เรือไฟ และแบบซุ้มวิถีชีวิตคนทำเรือไฟ ชิงถ้วยพระราชทาน ในนามอำเภอธาตุพนม ในงานเทศกาลออกพรรษา ประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม 2563 อีกด้วย

ข้อมูลภาพประกอบ : นายณัฐภัทร นาสว่าง
ข่าว : กรรณภัสส์ สิริเกียรติ