ศิษย์เก่าสถาปัตย์ คว้ารางวัลรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2562

290

ขอแสดงความยินดีกับ MR. HANNY CHANDRA PRATAMA ศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ในกลุ่ม วิทยาศาสตร์กายภาพ ประจำปี 2562 โดยมี รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  เข้ารับรางวัลในงานพิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2562 และวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2562  ซึ่งในปีนี้มีผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลระดับดีเด่นและดี จำนวนทั้งสิ้น  19  รางวัล  แบ่งเป็น ระดับปริญญาเอก 7 รางวัล  และ ระดับปริญญาโท จำนวน 12  รางวัล  เมื่อวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563  ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 50 ปี วิศวะรวมใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ผ่านมา

 MR. HANNY CHANDRA PRATAMA ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ตนรู้สึกตกใจและดีใจมากที่ผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับรางวัลนี้เพราะทางคณะฯ ได้ส่งผลงานไปครั้งแรก ในด้านการให้คำที่ปรึกษาของอาจารย์ ท่านได้ให้คำปรึกษาที่ดีมากดูแลเอาใจใส่นักศึกษาและได้แนะนำให้ตนเองอ่านวิจัยที่เกี่ยวข้องให้มากๆ และตนเองเป็นนักศึกษาต่างชาติด้วย ในช่วงแรกของการเรียนการสอนที่คณะนี้ตนอาจมีติดขัดด้านการสื่อสารทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรค์ให้ตนเองมากเพราะอาจารย์และเพื่อนๆที่เรียนด้วยกันก็สื่อสารภาษาอังกฤษรวมถึงเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาของคณะ และในระหว่างการเรียนตนก็ได้มีการฝึกภาษาไทยจากเพื่อนๆด้วยและหมั่นศึกษาด้วยตัวเองจน ตนเองนั้นสามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยได้เป็นเวลา 2 ปี ตลอดการเรียนระดับปริญญาโท ที่นี่

ผลงานวิทยานิพนธ์ “แนวทางการใช้ท่อนำแสงแนวดิ่งสำหรับเมืองสุราบยา ประเทศอินโดนีเซีย” ของ MR. HANNY นั้น ได้ตีพิมพ์ถึง 5 บทความ  2 International conferences / 1 บทความระดับชาติ / 1 TCI Tier1 article และ 1 บทความในวารสารที่มี PIER (Professional International Education Resources)

ภาพ/ข่าว : กรรณภัสส์ สิริเกียรติ
ข้อมูลเพิ่มเติม : รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล