นศ.”มข.” คว้าชนะเลิศประกวดคลิปสั้นวันภาษาไทยแห่งชาติ 2563

สำนักข่าว: สยามรัฐออนไลน์
URL: https://siamrath.co.th/n/173524
วันที่เผยแพร่: 31 ก.ค. 2563

มหาวิทยาลัยขอนแก่น แจ้งว่า น.ส.เบญจรัตน์ กวีนันทชัย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้ารับโล่รางวัลชนะเลิศ และเงินรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม จากการประกวดคลิปสั้น ในงานวันภาษาไทยแห่งชาติ จัดโดยสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ หอประชุมเล็ก กระทรวงวัฒนธรรม ถนนพระราม 9 กรุงเทพมหานคร

สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร นายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการประกวดคลิปสั้นวันภาษาไทยแห่งชาติ 2563 ภายใต้โครงการ “ชีวิตวิถีใหม่ ภาษาไทยในสื่อออนไลน์” ขึ้น โดยแบ่งการประกวดคลิปสั้น 2 ประเภท ได้แก่ประเภทอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป และประเภทนักเรียน ซึ่งผลการประกวดประเภทอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไปนั้น น.ส.เบญจรัตน์ กวีนันทชัย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับโล่และเงินรางวัลจาก นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

น.ส.เบญจรัตน์ กล่าวว่า แนวคิดในการทำคลิปสั้น ‘ชีวิตวิถีไหม่ ภาษาไทยในสื่อออนไลน์’ ส่งเข้าประกวดในครั้งนี้ เนื่องจากชอบการ์ตูนแอนิเมชั่นเป็นทุนเดิม ประกอบกับการเรียนในสาขาวิชาภาษาไทย จึงอยากเผยแพร่ความรู้ในด้านภาษา วรรณศิลป์ ให้กับเยาวชน ผ่านการนำเสนอในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น เพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจ และสามารถเข้าใจได้ง่าย หวังให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ร่วมกันสืบสานงานด้านวรรณศิลป์ ให้อยู่คู่คนไทยตลอดไป รักภาษาไทย ใส่ใจวรรณศิลป์ ปัญญาแห่งแผ่นดิน วิถีใหม่ต้องไม่ลืม

Scroll to Top