คณะสหวิทยาการ จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ 63

799

วันพุธที่ 29  กรกฎาคม 2563 ณ ลานหน้าอาคารเรียนรวมและปฎิบัติการ 1 คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ขอรับขวัญนักศึกษาใหม่ด้วยประเพณีผูกข้อต่อแขนตามขนมธรรมเนียมและวัฒนธรรมอันดีงามของภาคอีสาน โดยมี รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รักษาการคณบดี คณะสหวิทยาการ แสดงความยินดีและกล่าวให้โอวาทนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 57 ประจำปีการศึกษา  2563 โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์ บุคคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษาใหม่ เข้าร่วมกว่า 500 คน และในระหว่างการทำกิจกรรมมีการสวมหน้ากากอนามัย 100% เพื่อป้องกันเชื้อไวรัส COVID -19

รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี  กล่าวว่า  “ในนามมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคน เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่นแห่งนี้ การศึกษาเล่าเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จนั้น  นักศึกษาที่มาจากต่างถิ่นหลายสถานที่ ต้องปรับตัวและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับเพื่อนใหม่ สถานที่ใหม่ และแบ่งเวลาการเรียน การทำกิจกรรมให้เหมาะสม ในระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นักศึกษาต้องมีความขยันหมั่นเพียร รวมทั้งเคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและกฎหมายบ้านเมือง เพราะนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นถือว่าเป็นผู้มีปัญญา เป็นผู้นำสังคมและผู้นำพาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า และเป็นขุมพลังในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต

ภาพ : อนิรุต สุทธินันท์ ,ปาณพล มีเพียร ,ธีรชัย สุขส่ง ,ปิยวัฒน์ ถึงปัดชา ,ทวีศักดิ์ พุฒิสันติกุล

ข่าว :  อนิรุต สุทธินันท์