“น้องเพาะพี่ปลูก” สานสัมพันธ์ศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบัน ส่งมอบต้นกาลพฤกษ์ที่อุบล ฯ และมุกดาหาร

กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ โดยงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดกิจกรรม “น้องเพาะพี่ปลูก” ส่งมอบต้นกล้ากาลพฤกษ์ที่นักศึกษาปัจจุบันที่เพาะกล้าไว้สำหรับส่งมอบให้รุ่นพี่ศิษย์เก่านำไปปลูกในพื้นที่สาธารณประโยชน์หรือบ้านพัก เพื่อร่วมส่งต่ออุดมการณ์ ความรัก ความผูกพันผ่านต้นกาลพฤกษ์ ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น และระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2563 กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น เดินทางพบปะสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าในพื้นที่จังหวัดยโสธร อุบลราชธานี และมุกดาหาร จึงได้นำกล้ากาลพฤกษ์จากกิจกรรมน้องเพาะพี่ปลูกไปส่งมอบให้รุ่นพี่ศิษย์เก่าด้วย

วันที่ 22 กรกฎาคม 63 ได้มอบต้นกาลพฤกษ์ให้ นายสมศักดิ์ วันชัย และนางสาวลัดดาวัลย์ มหารักษิต ศิษย์เก่า มข. รุ่นที่ 12 เพื่อปลูกบริเวณบ้านพักที่ร้านสระบุรีอิฐบล็อก จังหวัดยโสธร จากนั้น ส่งมอบกล้ากาลพฤกษ์ ให้กับอำเภอสิรินธร โดยนายมงคล ผุยอ่อน ปลัดอำเภอ ผู้แทนนายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอสิรินธร ศิษย์เก่า มข. รุ่นที่ 24 คณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อนำถวาย พระครูปัญญาวโรบล (ปริญญา ติสสฺวโร) เจ้าอาวาสวัดสิรินธรวรารามภูพร้าว สำหรับปลูกเพิ่มเติมในพื้นที่ภูพร้าว พร้อมทั้งติดตามดูการเจริญเติบโตของต้นกาลพฤกษ์ที่ชมรมศิษย์เก่า มข. จังหวัดอุบลราชธานีเคยปลูกไว้เมื่อปี 2561 ด้วยหวังว่าเมื่อกาลพฤกษ์ออกดอกแล้วจะช่วยเสริมให้เกิดความงามของภูพร้าวอันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของอำเภอสิรินธร


จากนั้นในวันที่ 23 กรกฎาคม 63 ได้เดินทางติดตามดูการเจริญเติบโตของต้นกาลพฤกษ์ที่ทางชมรมศิษย์เก่า มข. จังหวัดมุกดาหาร ปลูกไว้บริเวณวัดป่าสวนสันติคุณ พระบรมธาตุอโสกเจดีย์ ต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร เมื่อปี 2561 และได้ส่งมอบต้นกล้ากาลพฤกษ์ให้กับนายสุขุม หาบุศย์ ที่ปรึกษาชมรมศิษย์เก่า มข. จังหวัดมุกดาหาร ศิษย์เก่ารุ่นที่ 7 เพื่อนำปลูกในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารเพิ่มเติมอีกด้วย

“น้องเพาะพี่ปลูก” เป็นกิจกรรมที่งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักษศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มข. จัดกิจกรรมให้นักศึกษาจิตอาสาเก็บฝักกาลพฤกษ์ในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำมาเพาะกล้า ดูแลรักษา เมื่อเติบโตพอสมควรแล้วจึงนำส่งมอบให้พี่ศิษย์เก่านำไปปลูกในพื้นที่สาธารณะและบ้านพัก โดยหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่ออุดมการณ์ ความรัก ความภาคภูมิใจผ่านต้นกาลพฤกษ์ ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงเพื่อเป็นจุดเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องและมหาวิทยาลัย โดยใช้ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยเป็นสื่อกลาง

ข่าว :: ภาสกร เตือประโคน / ภาพ :: ปรีดี ศรีตระกูล
รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook::ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

“Nong poh pi pluk” – Tightening relationships between KKU alumni and present students by transferring Kalapruek trees in Ubon and Mukdahan
https://www.kku.ac.th/7504

Scroll to Top