สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า มข. จังหวัดอุบลราชานีและมุกดาหาร ผสานความร่วมมือในพื้นที่

213

กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น เดินทางพบปะคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่า มข. จังหวัดอุบลราชธานี และชมรมศิษย์เก่า มข. จังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2563 เพื่อหารือการขับเคลื่อนภารกิจศิษย์เก่า การเชื่อมประสานภารกิจและกิจกรรมระหว่างศิษย์เก่าในพื้นที่ ตลอดจนการประสานความร่วมมือเพื่อให้ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนภารกิจของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

        นางปภาภร ดลประสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มข. และนายสมศักดิ์ แต้เจริญวิริยะกุล นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมคณะ เดินทางพบปะคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่า มข. จังหวัดอุบลราชธานี นำโดย คุณไพบูลย์ จงสุวัฒน์ (มข. รุ่น 7) ประธานชมรมศิษย์เก่า ฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการให้การต้อนรับ
คุณไพบูลย์ จงสุวัฒน์ ศิษย์เก่า มข. รุ่นที่ 7 คณะเกษตรศาสตร์ ประธานชมรมศิษย์เก่า มข. จังหวัดอุบลราชธานี ได้เล่าถึงกิจกรรมของชมรมศิษย์เก่า ฯ ที่ผ่านมารวมถึงแผนกิจกรรมที่จะดำเนินต่อไปในนามชมรม ฯ รวมถึงข้อจำกัดและโอกาสในการเชื่อมประสานกิจกรรมของชมรมศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัยขอนแก่นในอนาคต


หลังจากนั้น ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เดินทางพบปะคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่า มข. จังหวัดมุกดาหาร นำโดย คุณสุขุม หาบุศย์ (มข. รุ่น 7) ที่ปรึกษาชมรมศิษย์เก่า มข. ฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ให้การต้อนรับ และได้หารือความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นจากศิษย์เก่าในพื้นที่
จากกิจกรรมพบปะศิษย์เก่าทั้ง 2 จังหวัด นายสมศักดิ์ แต้เจริญวิริยะกุล นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวสรุปถึงวัตถุประสงค์ของการเดินทางมาพบปะหารือ สรุปภาพรวมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและศิษย์เก่า รวมถึงแนวทางการเชื่อมประสานศิษย์เก่า มข. ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและมุกดาหารในการขับเคลื่อนภารกิจของมหาวิทยาลัยขอนแก่น การช่วยเหลือ สนับสนุน ดูแลน้อง ๆ นักศึกษาปัจจุบันที่มีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดมุกดาหาร เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องให้เกิดความเข้มแข็งและการส่งต่ออุดมการณ์ที่ดีระหว่างกัน

ข่าว :: ภาสกร เตือประโคน / ภาพ :: ปรีดี ศรีตระกูล
รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook::ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น