“KKBS มข. จับมือ Alibaba ลงนามสร้างความร่วมมือทางวิชาการต่อยอดการพัฒนาหลักสูตร “

สำนักข่าว: สำนักข่าวนิวส์พลัส
URL: https://www.newsplus.co.th/194683
วันที่เผยแพร่: 21 ก.ค. 2563 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี (KKBS) จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Alibaba Business School โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ พร้อมด้วยนายนเรนทร์ ทองกวาว ตัวแทนอย่างเป็นทางการของ Alibaba Business School ร่วมด้วย รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือ ณ ห้องประชุม 1-2 ชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า  การลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Alibaba Business School สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดขึ้นเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางด้านวิชาการ การเรียนการสอน การวิจัย รวมถึงการส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องการกับการเรียนการสอนด้านการบริหารธุรกิจและการบัญชี ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การประกอบการดิจิทัล) หรือ Digital Entrepreneur และหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยหลักสูตรดังกล่าวได้มีการพัฒนาร่วมกันระหว่างคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี (KKBS) คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์

ทั้งนี้ ถือเป็นเรื่องน่ายินดีที่เกิดการร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างองค์กรธุรกิจระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญด้านอี-คอมเมิร์ซ ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาและการส่งเสริมการปรับรูปแบบการศึกษาไปสู่การสร้างองค์ความรู้การทำธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ และนำไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างแท้จริง ทั้งรูปแบบของการจัดการเรียนการสอน การอบรมสำหรับอาจารย์ นักศึกษา รวมถึงผู้ประกอบการ ผ่าน GET Program โดยผู้เชี่ยวชาญจาก Alibaba Business School โดยมุ่งหวังว่าความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้จะเป็นการสร้างคนรุ่นใหม่และผู้ประกอบการในยุคใหม่ที่สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้

รศ.นพ.ชาญชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า หลักสูตรที่ได้มีการพัฒนา เน้นให้บัณฑิตสามารถทำงานได้จริง จึงมีการเน้นการสร้างประสบการณ์ โดยในเรื่องของประสบการณ์ต้องยอมรับว่า Alibaba Business School เป็นสถาบันและมีความรู้ในเรื่องธุรกิจอี-คอมเมิร์ซในระดับโลก โดยที่ความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยเติมเต็มในการให้นักศึกษาในการฝึกประสบการณ์จริง การสร้างทักษะการค้าขายในรูปแบบอี-คอมเมิร์ซอย่างแท้จริง ขณะนี้หลักสูตรดังกล่าวมีความคืบหน้าอย่างมากและคาดว่าจะสามารถเปิดสอนได้ในปี พ.ศ. 2564

นายนเรนทร์ ทองกวาว ตัวแทนอย่างเป็นทางการของ Alibaba Business School กล่าวว่า สำหรับความร่วมมือ ในครั้งนี้มีความยินดีและรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการประกอบการดิจิทัล (Digital Entrepreneur) โดยที่มี Global E-Commerce Talent หรือ GET Program เป็นหลักสูตรที่ทาง Alibaba นำองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ สร้างแนวความคิดใหม่ๆ ให้กับนักศึกษา หรือผู้ประกอบการนำไปสู่ Digital Entrepreneur เรียนรู้จากผู้เชียวชาญ คณาจารย์ จากคณะและสาขาต่างๆ นำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรและแนวการสอนให้กับนักศึกษารุ่นใหม่ ทั้งนี้ ทาง Alibaba Business School ได้มีการขยายความร่วมมือด้านวิชาการในลักษณะนี้กับหลายมหาวิทยาลัยของไทยเช่นกัน

Scroll to Top