ขอเชิญเข้าร่วม Virtual Forum on AI for Healthcare in the Post COVID-19 era

630
Virtual Forum on AI for Healthcare in the Post COVID-19 era

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในไทยและต่างประเทศ จัด Virtual Forum on AI for Healthcare in the Post COVID-19 era ในวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00-16.00 น. ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่สนใจดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ https://ai.kku.ac.th/index.php

ข่าว : อัคริมา สุ่มมาตย์