โครงการ “กาลพฤกษ์รวมใจ” คาดเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมฉลองครบรอบ 60 ปี มข.

821

เกษตรฯ มข.เริ่มโครงการพัฒนาพื้นที่แปลงฝึกเพื่อให้เกิดทัศนียภาพสวยงาม คาดจะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมฉลองครบรอบ 60 ปี มข. “ด้วยความร่วมมือของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันระดมปลูกกาลพฤกษ์ตลอดแนวถนนและรั้วคาวบอย ความยาว 1,245 เมตร หนุนยุทธศาสตร์ Best Place to Work และ Great Place to Liveของมหาวิทยาลัย”

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.29 น. ณ แปลงหญ้าอาหารสัตว์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการปลูกต้นกาลพฤกษ์จำนวน 190 ต้นอันเป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามโครงการ “กาลพฤกษ์รวมใจ” ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยการปรับปรุงพื้นที่บริเวณฟาร์ม แปลงฝึกงาน แปลงทดลอง รวมไปจนถึงการจัดทำแนวรั้วคาวบอย ความยาว 1,245 เมตรให้เกิดทัศนียภาพสวยงาม โดยมี รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย ดร.เอื้อนจิต พานทองวิริยะกุล ภรรยาที่มาร่วมปลูกต้นกาลพฤกษ์ ในครั้งนี้ โดยในงานยังมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย ตัวแทนศิษย์เก่ารุ่นต่างๆของคณะเกษตรศาสตร์ บุคลากร นักศึกษา ผู้แทนหน่วยงานคณะวิชาต่างๆที่มาร่วมในกิจกรรม

อ่านเนื้อหาข่าวเพิ่มเติม https://th.kku.ac.th/25849/

รับชมรายการต่างๆได้ที่ https://th.kku.ac.th/kkuchannel/

อุดมชัย สุพรรณวงศ์ : ข่าว/บรรยาย  ณัฐพงษ์ ชำนาญเอื้อ : ลำดับภาพ /ภาพ