ม.ขอนแก่น ชูนโยบาย Ecological นำระบบ ERP ปรับเปลี่ยนองค์กรให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มระบบ

824

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปรับตัวนำเทคโนโลยีดิจิทัลนำระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศแบบใหม่เพื่อใช้ในการบริหารงานทั่วทั้งองค์กร มาประยุกต์ใช้ร่วมกับวิสัยทัศน์ของผู้นำองค์กรและความร่วมมือของสมาชิกในองค์กรเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการทำงานใหม่ที่เป็นการเอื้อประโยชน์และพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากรในองค์กรให้มีความสามารถที่ทันกับเทคโนโลยีและก่อให้เกิดการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยเป้าหมายการนำระบบ ERP มาใช้ ไม่ใช่การหาซอฟแวร์ที่ดีหรือทันสมัย  แต่เป็นการ Change Management เพื่อบริหารองค์กรให้เข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่

อ่านข่าวเพิ่มเติม https://th.kku.ac.th/25755/

รับชมรายการต่างๆได้ที่ https://th.kku.ac.th/kkuchannel/

วัชรา น้อยชมภู : บรรยาย/ข่าว   ณัฐพงษ์ ชำนาญเอื้อ : ลำดับภาพ /ภาพ