กิจกรรม “รวมใจ มข. ปลูกป่า รักษาธรรมชาติ ประจำปี 2563”

สำนักข่าว: NEWS PLUS
URL: https://newsplus.co.th/193647
วันที่เผยแพร่: 2 ก.ค. 2563

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.อโนมา รัตนะเจริญธรรม รองคณบดีฝ่ายบริหาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.อาภาภรณ์ ภาษาสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร นำทีมบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกิจกรรม “รวมใจ มข. ปลูกป่า รักษาธรรมชาติ ประจำปี 2563” ร่วมปลูกไม้สักจำนวนกว่า 500 ต้น ณ สวนสัก ด้านหลังอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top