มข. จัดสัมมนาออนไลน์ Digital Transformation 2020

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล จัดงานสัมมนาออนไลน์ Digital Transformation 2020 : KKU Virtual Town Hall โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วมในพิธีเปิดการสัมมนา เมื่อวันอังคาร ที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ ห้องสมุดภูมิภิรมย์ อาคาร 50 ปี วิศวะรวมใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าว : ณัฐวุฒิ จารุวงศ์
ภาพ : ณัฐวุฒิ เพชรประไพ

Scroll to Top