โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) เตรียมมาตรการรับมือ/ป้องกัน โควิด -19

90

ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ พร้อมคณะครู ร่วมกันวางมาตรการเตรียมรับมือและป้องกัน โควิด -19 ก่อนเปิดเรียนวันที่ 1 ก.ค.นี้
โดยมีการเตรียมความพร้อม 2 ระยะ คือเตรียมก่อนเปิดเรียน ระหว่างวันที่ 12 พ.ค. –  30 มิ.ย. โดยมีการประชุมเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ เน้นความสะอาดด้านสุขอนามัย ปฏิบัติตามมาตรการของ WHO นอกจากนี้ยังมีการแจ้งไปยังผู้ปกครอง หากบุตรหลานกลับจากพื้นที่เสี่ยง หรือพื้นที่แออัด อยู่ในช่วงกักกันตัว ต้องแจ้งมายังโรงเรียน
อีกทั้งต้องให้นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยมาทุกวัน และเตรียมหน้ากากอนามัยสำรองใส่กระเป๋าของนักเรียนด้วย โดยเฉพาะเด็กเล็ก ไว้สำรองกรณีทำหาย นอกจากนี้มีการจัดห้องเรียนเว้นระยะห่างบุคคล โดยจัดโต๊ะเรียนห่างกัน 1 เมตร
มีการจัดทำเส้นเข้าแถวเพื่อส่งงาน และส่วนระยะที่ 2 ในช่วงเวลาเปิดเทอม ทางโรงเรียนจะจัดทำประวัตินักเรียนและครอบครัวเกี่ยวกับสุขภาพ โดยให้ผู้ปกครองลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์มของโรงเรียน ตอบแบบสอบถามประวัติการเดินทางไปในเขตพื้นที่เสี่ยง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เปิดเผยอีกว่า การเปิดเทอมครั้งนี้ ถือเป็นการเรียนแบบนิวนอร์มอล เพราะนักเรียนในแต่ละกลุ่มจะไม่ได้มาเรียนพร้อมกัน จะแบ่งกันมาเรียนโดยสลับวัน
ซึ่งทางโรงเรียนจะมีตารางการเรียนที่โรงเรียนและเรียนออนไลน์ให้นักเรียนทุกคน เพื่อลดความแออัดในห้องเรียน และวันเปิดเรียนไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองนักเรียนเข้ามายังพื้นที่โรงเรียน แต่จะให้เฉพาะผู้ปกครองของนักเรียนชั้นป.1 เข้ามาส่งนักเรียนในช่วง 2 สัปดาห์แรก เพื่อให้เด็กคุ้นชินห้องเรียนใหม่
นอกจากนี้พื้นที่ต่างๆ อย่าง สนามเด็กเล่น เครื่องเล่น 1 เครื่องต่อ 1 คนเท่านั้น ต้องต่อคิวตามเส้นที่กำหนดให้ ส่วนสนามกีฬา ก็จะมีการจัดลำดับการใช้สนามกีฬาเช่นเดียวกัน และโรงอาหาร ก็มีการเว้นระยะการนั่งรับประทานอาหาร โดยบางส่วนอาจจะต้องรับประทานในห้องเรียนเพื่อลดความแออัด