คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ต้อนรับคณะกรรมการเครือข่ายการประสานงานฝ่ายสนับสนุนบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

198

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ (สิม) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ ผศ. พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  นางพรรณี จรดอน ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน ร่วมให้การต้อนรับ คณะกรรมการเครือข่ายการประสานงานฝ่ายสนับสนุนบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 4/2563  นำโดย ศ.ดร.วราภรณ์ ภูตะลุน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย และคณะกรรมการฯ มาเยี่ยมชมคณะฯ ในส่วนของการบริหารจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ทั้งนี้ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้พาคณะกรรมการเครือข่ายเข้าเยี่ยมชมบรรยากาศของห้องเรียนที่รองรับการเรียนการสอนแบบ New Normal  ห้องสอนออนไลน์   ห้องประชุมออนไลน์ รวมถึงบรรยากาศภายในสำนักงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

การเข้าเยี่ยมชมของคณะกรรมการเครือข่ายการประสานงานฝ่ายสนับสนุนบัณฑิตศึกษาในครั้งนี้ นอกจากเป็นการแลกเปลี่ยนแนวคิดความกระบวนการทำงานแล้วยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มเครือข่ายอีกด้วย

ข่าว : กรรณภัสส์ สิริเกียรติ
ภาพ : จักริน เงินทอง