“มข.” เปิดตลาดแก้จน เพิ่มช่องทางเกษตรกรขายสินค้าเยียวยาพิษโควิด

สำนักข่าว: Line today / อ้างอิงจากสยามรัฐออนไลน์ 

URL:https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%A1%E0%B8%82+%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%99+%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94-nPggnK
วันที่เผยแพร่: 26 มิ.ย. 2563

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดโครงการ มข.แก้จน เปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าทางการเกษตร สร้างโอกาสให้กับเกษตรกรร่วมนำผลผลิตคุณภาพดีร่วมจำหน่าย เป็นการหาช่องทางในการจำหน่ายสินค้าทางเกษตรให้กับเกษตรกร ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มในการสร้างผลผลิต ต่อยอดสู่ช่องทางการจำหน่ายออนไลน์ แปรรูปผลิตภัณฑ์ให้เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต และเป็นการบรรเทาผลกระทบจากการะบาดของโควิด-19 โดยเปิดโอกาสให้เกษตรกรจัดจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2563 ณ บริเวณศาลาพระราชทานปริญญาบัตรหลังเดิม

รศ.ดร.รังสรรค์ เนียมสนิท ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า โครงการตลาด มข.แก้จน เป็นโครงการและกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เข้าไปส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรให้เกิดการรวมกลุ่มในการผลิตสินค้าทางการเกษตร จากจุดเดิมที่มีการจำหน่วยบริเวณโรงพยาบาลศรีนครินทร์เนื่องจากช่วงนี้มีการระบาดของโควิด-19 จึงได้งดการจำหน่วยผลิตผลทางการเกษตรที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ทำให้เกษตรกรเกิดการขาดรายได้ จึงเหตุดังกล่าวนี้ได้มีการหารือและหาแนวทางในการเปิดตลาดช่วยเกษตรกร โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ให้พื้นที่มาทดลองเปิดตลาดในบริเวณศาลาพระราชทานปริญญาบัตรหลังเดิม เพื่อเป็นการส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร ซึ่งมีหลายโครงการที่ได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา อาทิ โครงการไก่ประดู่หางดำ โครงการเกษตรกรโคนม รวมถึงโครงการ และกลุ่มเกษตรกรอื่น ๆ โดยกิจกรรมครั้งนี้ ยังมีความร่วมมือกับโครงการปิดทองหลังพระ ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของ ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล ได้นำสินค้าจากเกษตรกรในโครงการมาร่วมจำหน่ายในครั้งนี้ด้วย