ขอเชิญร่วมอุดหนุนสินค้าทางการเกษตรจากเกษตรกรในโครงการ

612

สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดตลาดขายสินค้าเกษตรของ โครงการ มข. แก้จน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในวันที่ 24 – 26 มิถุนายน 2563 ณ บริเวณศาลาพระราชทานปริญญาบัตร (เดิม) ซึ่งมีเกษตรกรจากจังหวัดขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด และมูลนิธิปิดทองหลังพระ พบกับสินค้ามากมาย อาทิ ผักปลอดภัย หัตถกรรม สินค้าแปรรูป และจิ้งหรีด โดยสินค้าเกษตรจากเกษตรกร 6 ตำบล ได้แก่ เกษตรกรตำบลโคกสง่า มีสินค้าข้าวเหนียวปิ้ง ข้าวหลาม วุ้นมะพร้าว ข้าวแต๋น น้ำสมุนไพร ข้าวสาร กลุ่มผ้ากอกนก เกษตรกรตำบลโคกสำราญ มีผักปลอดสาร ตำบลทุ่งโป่ง กลุ่มเกษตรกรในมูลนิธิปิดทองหลังพระ มีสินค้าผักปลอดสารพิษและน้ำสมุนไพร เกษตรกรตำบลบ้านดง มีสินค้าผักปลอดสาร ข้าวสาร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตัดเย็บบ้านดง เกษตรกรตำบลนาชุมแสง มีสินค้าผ้าทอนาชุมแสง ตำบลในเมือง มีสินค้าแปรรูป และสินค้าแปรรูปจากจิ้งหรีดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแมงสะดิ้งจิ้งหรีดบ้านฮ่องฮี ตำบลยางตลาด