มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

333

ในวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 16.30 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้เดินทางมายังจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ศ.ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะเพื่อประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนชี้แจงรายละเอียดนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ให้สถาบันการศึกษาเป็นผู้ขับเคลื่อน และตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าโครงการจ้างงานผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 พื้นที่เทศบาลตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 11 แห่ง ที่ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อุดมชัย สุพรรณวงศ์ / ข่าว
ณัฐวุฒิ เพชรประไพ / ภาพ