“เปิดตัว Everyday Doctor ให้คำปรึกษาสุขภาพออนไลน์ อุ่นใจเหมือนอยู่ใกล้หมอ”

(11 มิ.ย.63 ) เวลา 09.00 น. บริษัท เอเวอรี่เดย์ ด๊อกเตอร์ จำกัด ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว “Everyday Doctor แพลตฟอร์มบริการให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญผ่านช่องทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง” โดยคุณกฤษดา อารัมภวิโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเวอรี่เดย์ ด๊อกเตอร์ จำกัด พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจาก นพ.ชาตรี เมธาธราธิป ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ร่วมแถลงข่าวเปิดตัว

 งานแถลงข่าวเปิดตัว “Everyday Doctor แพลตฟอร์มบริการให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญผ่านช่องทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง”

        คุณกฤษดา อารัมภวิโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเวอรี่เดย์ ด๊อกเตอร์ จำกัด  ได้กล่าวถึงความเป็นมาและการให้บริการของแพลตฟอร์มที่นำเทคโนโลยี Teleconsult มาเป็นช่องทางให้กับกลุ่มบุคคลทั่วไปที่มีความกังวลในปัญหาสุขภาพได้เข้าถึงคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ในการปฏิบัติตัวให้ถูกต้องในกลุ่มโรคต่าง ๆ อาทิ โรคทั่วไป สูติ-นรีเวช อายุรกรรม โรคที่เกี่ยวกับเด็ก สุขภาพจิต เป็นต้น โดยมีแพทย์เฉพาะทางที่เราสามารถขอรับคำปรึกษาผ่าน LINE Application (Everyday Doctor) โดยการ Voice Call หรือ Video Call ได้แบบ Real Time หรือช่องทาง Chat ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง สะดวก รวดเร็ว ทันท่วงที ทั้งนี้ เรามีแผนจะเพิ่มบุคลากรด้านเภสัชกรและนักกายภาพบำบัดต่อไป รวมทั้งปัจจุบันได้ขยายผลให้บริการระบบแก่สถานพยาบาลทั้งในรูปแบบคลินิกและโรงพยาบาล เป็นระบบจัดการการนัดหมาย รับบัตรคิว และระบบ Teleconsult  ที่สามารถเชื่อมกับ LINE OA ที่สถานพยาบาลใช้งานอยู่ ทำให้การบริหารจัดการข้อมูลงานบริการของสถานพยาบาลมีประสิทธิภาพและครบวงจรมากยิ่งขึ้น”

คุณกฤษดา อารัมภวิโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเวอรี่เดย์ ด๊อกเตอร์ จำกัด

นพ.ชาตรี เมธาธราธิป ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เผยถึงความร่วมมือที่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่นจับมือกับภาคีเครือข่ายนำร่องสร้างแพลตฟอร์ม Khonkaen Stop Covid-19 สำหรับใช้ควบคุมการระบาดของไวรัส Covid-19 ทั้งนี้ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่นได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของบริการ Everyday Doctor จึงได้ทำความร่วมมือกับบริษัท เอเวอรี่เดย์ ด๊อกเตอร์ จำกัด ในการนำแพทย์จิตอาสามาให้บริการการแพทย์ทางไกลแก่ประชาชนเพื่อลดโอกาสเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อและป้องกันการแพร่ระบาดจากคนสู่คนไม่ให้เชื้อขยายเป็นวงกว้างโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งตอนนี้ทางกรมอนามัยก็ได้อัพสเกลขึ้นในระดับประเทศกลายเป็น Thai Stop covid-19 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว”ได้นำแพลตฟอร์มนี้ไปใช้ในช่วงการระบาด ของไวรัสโควิด-19

นพ.ชาตรี เมธาธราธิป ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

บริษัทเอเวอรี่เดย์ ด๊อกเตอร์ จำกัด เป็นบริษัทสตาร์อัพของคนขอนแก่นที่เติบโตและได้ใช้พื้นที่ของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ให้บริการและสนับสนุนพื้นที่สำหรับสตาร์ทอัพ SMEs จนเกิดเป็นระบบนิเวศนวัตกรรม (Eco- System) ที่มีความเข้มแข็งของภาคอีสาน”อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยมีสตาร์ทอัพหลายเจ้าที่สร้างแพลตฟอร์มที่คล้ายกันนี้แต่จุดแข็งที่สำคัญของ Everyday Doctor คือ สามารถปรึกษาแพทย์ได้ทันทีผ่าน LINE Application โดยไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและการให้บริการระบบบริหารจัดการแก่คลินิกและสถานพยาบาล เพื่อลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน รองรับรูปแบบการใช้ชีวิตปกติใหม่ (New Normal) โดยจะสะดวกทั้งแพทย์ และคนไข้ ช่วยให้การบริการทางการแพทย์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ติดต่อใช้บริการได้แล้ววันนี้เพิ่มเพื่อนผ่านทาง LINE : @everydaydoctor รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อคุณกฤษดา อารัมภวิโรจน์ โทร 0645698292 หรือ https://www.everydaydoctor.asia/
ทั้งนี้ ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจนผู้สนใจและสื่อมวลชนเข้าร่วมเป็นเกียรติภายในงาน ภายใต้มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  พร้อมรับชมการเเสดงชุด เต้นต้านCovid จากทีมงาน  Everyday Doctor ณ The Beegins Co-Working Space อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น)

สื่อมวลชนสัมภาษณ์เพิ่มเติม

การเเสดงชุด เต้นต้านCovid จากทีมงาน  Everyday Doctor

 

 

#เปิดตัวEverydayDoctor

#Everyday_Doctor

#หมอออนไลน์

# EverydayDoctorVoiceCall

#ปรึกษาสุขภาพออนไลน์

#ศูนย์อนามัยที่7ขอนแก่น

# KhonkaenStopCovid19

# ThaiStopCovid19

# Covid19

#EcoSystem

#StartUp

# TheBeegins

#KKUSP

#NESP

#คิดจะทำธุรกิจคิดถึงเรา

ติดต่อโทร043-048048

ภาพ: นภดล,ศศิญาภา

ข่าว: ณัฐกานต์ ,พรสุดา

Scroll to Top