คอลัมน์: ทิ้งหมัดเข้ามุม: คนอีสานกับโควิด-19 (กรอบบ่าย)

66