มข.ร่วมบันทึกเทปเทปถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น. อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ นำบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายนของทุกปี ณ ห้องแสดง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น ช่อง NBT๑๑

โดยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ดำเนินการบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล และนำออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมกันอย่างเนืองแน่นเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อปวงชนชาวไทย

Scroll to Top