41 ปี สำนักหอสมุด ส่งต่อความห่วงใยร่วมใจบริจาคโลหิต “ให้ด้วยใจ…ให้ได้เสมอ“

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับคลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับบริจาคโลหิต ส่งต่อความห่วงใยในช่วงวิกฤตการณ์โควิด 19 เนื่องในวันสถาปนาสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ  41 ปี และในเวลา 09.00 น. คณะผู้บริหารและตัวแทนบุคลากร ได้นำเครื่องถวายสักการะศาลเจ้าพ่อมอดินแดง เพื่อเป็นสิริมงคลแก่การทำงานของบุคลากร ตลอดจนผู้ใช้บริการ

      รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า เนื่องในวาระครบรอบสถาปนาสำนักหอสมุด ครบรอบ 41 ปี ในปีนี้ สำนักหอสมุดร่วมส่งมอบความห่วงใยต่อวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 จึงได้เชิญชวนบุคลากร นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ร่วมใจทำความดีส่งต่อบุญอันยิ่งใหญ่ด้วยการบริจาคโลหิต ให้แก่คลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อสนับสนุนเติมเต็มเลือดในคลังให้มีพอสำหรับการให้บริการของทางโรงพยาบาล ซึ่งขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีจิตใจเป็นกุศลที่ได้มาร่วมกันในวันนี้ นอกจากนั้นทางสำนักหอสมุดได้นำหน้ากากผ้าที่ทำการตัดเย็บจากนักศึกษาจิตอาสา บุคลากรอาวุโส นำมามอบให้ผู้ที่ร่วมบริจาคโลหิตในวันนี้ และมอบให้คลังเลือดกลางเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

การรับบริจาคโลหิตในวันนี้ได้มีบุคลากร นักศึกษาจิตอาสาช่วยงานห้องสมุด นักศึกษาต่างชาติจากวิทยาลัยนานาชาติ ร่วมบริจาคโลหิตจำนวนกว่า 50 คน ที่ได้เดินทางมาร่วมบริจาคโลหิต ณ โถงอาคารศูนย์สารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรับบริจาคตั้งแต่เวลา 08.30 – 13.00 น. นอกจากการบริจาคนอกสถานที่ในวันนี้สำหรับผู้ประสงค์บริจาคโลหิตสามารถบริจาคได้ที่คลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ในเวลาทำการ

มอบหน้ากากผ้าให้ผู้บริจาคโลหิต
ร่วมส่งต่อความห่วงใย
สักการะเจ้าพ่อมอดินแดง
สักการะเจ้าพ่อมอดินแดง
สักการะเจ้าพ่อมอดินแดง

ข่าว/ภาพ: นางสาวนิติยา ชุ่มอภัย

 

Scroll to Top