คลิปรณรงค์วันอัมพาตโลก “โอกาส…ที่เสียไป”

คลิปรณรงค์วันอัมพาตโลก “โอกาส…ที่เสียไป”
สำนักข่าว: สํานักข่าวไทย TNAMCOT
URL: https://www.youtube.com/watch?v=kmV6G7Rx0zg
วันที่เผยแพร่: 23 ต.ค. 2019
หน่วยงาน/บุคคลในข่าว : โรคอัมพาต หรือโรคหลอดเลือดสมอง เป็นสาเหตุความพิการอันดับ 1 ของคนทั้งโลก ทุก 4 นาที มีคนไทยเป็นอัมพาต 1 คน หรือวันละ 360 คน และเนื่องในวันอัมพาตโลก 29 ตุลาคมที่จะถึงนี้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดทำคลิปสร้างความรู้เรื่องโรคอัมพาต โรคที่รักษาได้หากพบแพทย์ภายใน 270 นาที

Scroll to Top