คนขอนแก่นป่วยเป็นโรคอัมพฤกษ์-อัมพาต วันละ 16 คน

คนขอนแก่นป่วยเป็นโรคอัมพฤกษ์-อัมพาต วันละ 16 คน
สำนักข่าว: อีจัน
URL: https://ejan.co/news/5dae9abceb211
วันที่เผยแพร่: 22 ต.ค.62
หน่วยงาน/บุคคลในข่าว : ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์ วันอัมพาตโลก

About The Author

Scroll to Top