พิธีแถลงข่าวโครงการสร้างอาชีพ สร้างชีวิต สร้างชาติ (ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อ Covid-19)

1217