“ทันตะ มข.และผองเพื่อน ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด” ร่วมกับ โรงทานร่วมใจ “ปันกันอิ่ม” ขอนแก่น เยียวยาผู้ขาดรายได้จากวิกฤติไวรัสโควิด-19

วันนี้ (29 เม.ย.63)  รศ.ดร.ทพญ.วรานุช  ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์  พร้อมด้วย นายเข็มชาติ สมใจวงษ์ ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดขอนแก่น หน่วยงานภาคเอกชน และองค์กรเศรษฐกิจในจังหวัดขอนแก่น นำโครงการ “ทันตะ มข.และผองเพื่อน ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด”  ร่วมกันจัดตั้งโรงทานร่วมใจ ไม่แพร่เชื้อโควิด-19 ในโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน“ปันกันอิ่ม” โดยนำอาหารมาร่วมแจก ในวันนี้ 110 ชุด ตั้งแต่เวลา 11.00 – 14.00 น. ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่สถานีรถไฟขอนแก่น

โดยผู้ที่มารับแจกอาหารจะเข้าแถวรับการตรวจวัดอุณหภูมิ ใส่หน้ากาก ล้างมือด้วยเจล และยืนห่างจากผู้มารับอาหารแจก 1.5 เมตร และต่อแถวห่างกัน 1.5 เมตร เข้าไปรับอาหารด้วยการหยิบด้วยตนเอง เมื่อได้รับอาหารแจกแล้วให้นำกลับบ้านทันที

รศ.ดร.ทพญ.วรานุช  ปิติพัฒน์  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์  กล่าวว่า “ทันตะ มข.และผองเพื่อน ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด” ได้ดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2563 เป็นต้นมา ที่บริเวณต้นไม้ทรงปลูก คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบฯ ด้วยการนำเงินที่บุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์ และบุคคลภายนอกคณะฯ ที่มีจิตศรัทธาบริจาคให้กับทางคณะฯ ซื้ออาหารจากร้านค้า คาเฟ่ เด้อ หมอแข่ว ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด เช่นเดียวกัน สลับหมุนเวียนทุกร้าน นอกจากนี้คณะฯ ยังได้ยกเว้นค่าเช่าในเดือนเมษายน แก่ร้านค้าดังกล่าว  เพื่อจัดทำข้าวกล่องเพื่อมอบให้กับบุคลากร นักศึกษา และผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงวิกฤตโควิด-19 มาระยะหนึ่ง และในวันนี้ ได้นำอาหารมาร่วมกับโรงทานร่วมใจ “ปันกันอิ่ม” ขอนแก่น  ที่สถานีรถไฟขอนแก่น เยียวยาผู้ขาดรายได้จากวิกฤติไวรัสโควิด-19 โดยจัดทำอาหารที่มีคุณภาพจำนวน 110 ชุด มาร่วมสมทบเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบวิกฤตจากพิษโควิด-19 และจะร่วมจัดมอบอาหาร “ปันกันอิ่ม” เป็นระยะ ๆ

Scroll to Top