ประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการจัดสอบ ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการจัดสอบ ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
กรณีเพื่อการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙

(ดาวน์โหลด)

ติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โควิด- มข. ได้ที่ https://th.kku.ac.th/covid-19kku/

Scroll to Top