ขอเชิญเข้าร่วมเสวนา VIRTUAL FORUM : LIBRARY SERVICE THROUGH COVID-19

ห้องสมุดจะอยู่ได้อย่างไรในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ครั้งแรกที่ 8 ห้องสมุด จาก 8 มหาวิทยาลัยร่วมผนึกกำลังพูดคุยถึงแนวทางบริหารจัดการห้องสมุดในช่วงวิกฤติแบบนี้ แต่ละห้องสมุดมีแนวทางอย่างไรในการปรับตัว
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอเชิญบรรณารักษ์ทั่วประเทศ และผู้สนใจ เข้าร่วมฟัง Virtual Forum : Library Service Through COVID-19 วันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 09:00-12:00 น. แบบออนไลน์ ผ่านทาง Zoom meeting ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/45ffjXHahznsJRer5

Scroll to Top