อย.ไฟเขียว มข. ปลูกกัญชาเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ และเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

     มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับอณุญาตจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในการปลูกและ       ครอบครองกัญชา โดยมีศาสตราจารย์มนต์ชัย  ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการเป็นผู้     ได้รับใบอนุญาติในครั้งนี้ ซึ่งสามารถทำการปลูกได้เฉพาะที่ หมวดพืชผัก สาขาพืชสวนคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เท่านั้น  โดยการอนุญาตเป็นไปเพื่อการประเมินและพัฒนาสายพันธุ์กัญชา การแพทย์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
     กัญชา จัดว่าเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 แต่อนุญาตให้ใช้กัญชาเฉพาะทางการแทพย์ เพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยและการศึกษาวิจัย ข้อมูลต่าง ๆ ที่มีอยู่เกี่ยวกับประโยชน์และโทษของการใช้กัญชา ซึ่งครั้งนี้ถือได้ว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับโอกาสที่ดี ที่จะสามารถพัฒนาสายพันธุ์ของกัญชาให้เข้าถึงกระบวนการวิจัยอย่างครบวงจร และสามารถสร้างความน่าเชื่อถือต่อยอดให้เกิดประโยชน์ทางการแพทย์ การดูแลผู้ป่วยและ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ในอนาคต

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย รวมถึงบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังการนำเสนองานวิชาการและงานวิจัย Research Forum: 40th Anniversary Research Forum: Advancing KKU’s Faculty of Technology การนำเสนอผลงานวิจัยในงานครบรอบ 40 ปี คณะเทคโนโลยี จากคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยี

ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ: The Ultimate Beer Education: From Grain to Glass Beer Education รุ่นที่ 6 จัดโดย คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2567 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชั้น1 อาคาร TE06 และ อาคาร Food Pilot Plant คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top