ม.ขอนแก่น ชวนคนไทยทั่วโลก สร้างผลงานศิลปะตามความถนัด ในกิจกรรม วาดด้วยใจสู้ภัยโควิด

290

-สำนักข่าว: KTV KhonKaen Cable network
URL
https://www.youtube.com/watch?v=IEonP…
วันที่เผยแพร่: วันที่ 18 เม.ย. 2563
— ม.ขอนแก่น ชวนคนไทยทั่วโลก สร้างผลงานศิลปะตามความถนัดส่งผ่านระบบออนไลน์ ในกิจกรรม วาดด้วยใจสู้ภัยโควิด ก่อนรวบรวมทำเป็นอนุสรณ์สถานระลึกถึงกำลังใจที่ยิ่งใหญ่จากภัยที่เกิดขึ้น
KTV KhonKaen Cable network
—– มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมด้วย รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อ.ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ อ.ดร. กิตติสันต์ ศรีรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พร้อมด้วย คณาจารย์ ศิลปิน นักศึกษา และนักเรียน รวมถึงผู้สนใจ ร่วมวาดภาพและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เพื่อสร้างประวัติศาสตร์ พร้อมส่งกำลังใจให้พี่น้องคนไทยทั่วประเทศที่กำลังรับมือและเผชิญกับการระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยการใช้ใจวาดรูป กับกิจกรรม “วาดด้วยใจ สู้ภัยโควิด” โดยหลังจากมีการเปิดรับผลงานมีส่งผลงานศิลปะเข้าร่วมจัดแสดงมากกว่า 36 ชิ้นงาน และมีการจัดแสดงในรูปแบบออนไลน์ทุกวันผ่านทางเฟ็ซบุ๊คเพจ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ศูนย์วัฒนธรรม และหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญชวนทุกท่าน สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ แสดงผลงานออนไลน์ เพื่อการให้กำลังใจผู้คนในหัวข้อ “วาดด้วยใจ สู้ภัยโควิด” ผลงานไม่จำกัดเทคนิค เพศ และวัย ขนาดผลงาน 25×25 ซม. หรือไม่น้อยกว่า 4000 x 4000 pixel สามารถส่งผลงานได้ที่ เพจเฟสบุ๊ค หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผลงานทุกชิ้น ให้แจ้งชื่อผู้สร้างสรรค์ ชื่อผลงาน เทคนิค และแนวคิด พร้อมชื่อภาพผู้วาด และผลงานทุกชิ้นจะแสดงออนไลน์ และเมื่อสถานการณ์ปกติ จะได้นำผลงานของทุกท่านมาร่วมแสดงอีกครั้งในหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รับชมรายการต่างๆได้ที่
https://th.kku.ac.th/kkuchannel/
— Khon Kaen University, Khon Kaen, 40002 Thailand
https://www.kku.ac.th