“สุขสันต์ วันสงกรานต์ ๒๕๖๓” จาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top