วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ม.ขอนแก่น จัดกิจกรรม “COLA Inter Connect 2024” ต้อนรับนักศึกษาต่างชาติ

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ม.ขอนแก่น (COLA KKU) ได้จัดกิจกรรม “COLA Inter Connect 2024” หรือ “COLA International Student Orientation 2024” ในวันที่ 20 มิถุนายน 2024 เวลา 12.00 – 13.30 น. ณ ห้องประชุม COLA โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การต้อนรับนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาใหม่ในปีการศึกษา 2567 นี้ รวมทั้งเป็นการสร้างความคุ้นเคยและเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการเริ่มต้นการศึกษาในวิทยาลัย โดยมีนักศึกษาต่างชาติที่กำลังศึกษา ป.โท และ ป.เอก ที่ COLA เข้าร่วมกิจกรรมและต้อนรับด้วย
ในปีการศึกษา 2567 นี้ มีนักศึกษาต่างชาติที่เข้าศึกษาต่อที่ COLA ทั้งหมด 6 คน จากหลากหลายประเทศ ได้แก่
   Ms. Auliyati Humairo Hidayatullah จากประเทศอินโดนีเซีย
   Ms. Desak Widhiatuti Srimarchea จากประเทศอินโดนีเซีย
   Mr. Fakhri Naufal Azhar จากประเทศอินโดนีเซีย
   Ms. Kong Thy จากประเทศกัมพูชา
   Ms. Nur Aini Dwi Setyowati จากประเทศอินโดนีเซีย และ
   Mr. Htet Naing จากประเทศเมียนมาร์
กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการสร้างโอกาสให้นักศึกษาใหม่ได้พบปะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนนักศึกษาจากหลากหลายวัฒนธรรม รวมถึงได้รับข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในวิทยาลัยและการศึกษาในระบบนานาชาติของมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาทุกคนในการเผชิญความท้าทายและโอกาสใหม่ ๆ ในรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น
__________
Scroll to Top