ผู้บริหาร Warm welcome นักศึกษาใหม่แบบม่วนจอย ร้อง เล่น เต้น สบัดในงาน “ Welcome KKU Freshmen 2024 ”

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปรับรูปแบบ พิธีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2567 ลดช่องว่างระหว่าง ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เพิ่มความสนุกสนาน ต้อนรับการเริ่มต้นในรั้วมหาวิทยาลัย สร้างความประทับใจให้เหล่าช่อกาลพฤกษ์ที่ 61 ติดตามรายการอื่น ๆ KKU Channel ได้ที่ https://th.kku.ac.th/kkuchannel/

Youtube Khon Kean University :    / @kkuchannel  

TikTok Khon Kean University :   / khonkaenu  

Twitter Khon Kean University :   / kkunews  

Scroll to Top