องค์การนักศึกษา มข.  จัด“กิจกรรมโฮมฮับหล่าคำแพง ฮ้อยแฮงฮักมั่น สู่ขวัญกาลพฤกษ์ ช่อที่ 61”  นศ.ใหม่ ตบเท้าร่วม 6,000 คน สุดอบอุ่น ประทับใจ

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2567 องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัด“กิจกรรมโฮมฮับหล่าคำแพง ฮ้อยแฮงฮักมั่น สู่ขวัญกาลพฤกษ์ ช่อที่ 61”  โดยมีรองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร นายกสมาคมศิษย์เก่า นายกองค์การนักศึกษา พี่ๆนักศึกษา นักศึกษาใหม่ ร่วมกิจกรรมกว่า  6,000 คน ณ สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กิจกรรมเริ่มเมื่อเวลา 17.00 น. นักศึกษาใหม่เดินขบวนเข้าไปยังบริเวณสนามกีฬา 50 ปี มข. พี่สันทนาการ ทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์กับนักศึกษาใหม่ จากนั้นในเวลา 19.00 น. คณะผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติ เดินทักทายนักศึกษา ต่อจากนั้นเป็นช่วงพิธีการ อธิการบดี นายกสมาคมศิษย์เก่า นายกองค์การนักศึกษา ประธานสภานักศึกษา กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ วงโปงลางสินไซ คณะศิลปกรรมศาสตร์ แสดงดนตรี พิธีบายศรีสู่ขวัญ และผูกข้อมือตัวแทนนักศึกษาใหม่

รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ว่า  “ในนามมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับก้าวแรกแห่งความสำเร็จ และขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ กาลพฤกษ์ช่อที่ 61 ทุกคน สู่รั้วมอดินแดง ด้วยความยินดียิ่ง

มหาวิทยาลัยขอนแก่นถือเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพทางด้านการศึกษาและการวิจัยในระดับชั้นนำของประเทศ และเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 6 ทศวรรษ  “โฮมฮับหล่าคำแพง ฮ้อยแฮงฮักมั่น สู่ขวัญกาลพฤกษ์ช่อที่ 61” ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่มีส่วนในการสืบทอดขนบธรรมเนียม ประเพณีอันงดงามของชาวอีสาน โดยชาวอีสานมีความเชื่อกันว่า ทุกคนเกิดมาพร้อมกับขวัญ ซึ่งมีหน้าที่คอยปกป้องดูแลรักษาตัวเองให้รอดพ้นจากภัยอันตรายต่าง ๆ เมื่อมีการเดินทางไปต่างสถานที่ เพื่อเรียกขวัญกลับมาสู่ตัว และสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่ตัวเอง   วันนี้นักศึกษาได้เข้ามามีชีวิตในสถานที่ใหม่ ได้พบเพื่อนใหม่ สิ่งแวดล้อมใหม่ และระบบการเรียนแบบใหม่ ฉะนั้นการที่มหาวิทยาลัย และ องค์การนักศึกษาได้จัดให้มีงานนี้ขึ้นเพื่อเป็นโอกาสอันดี ที่เหล่าคณาจารย์ ศิษย์เก่า นักศึกษารุ่นพี่ จะได้มาตุ้มโฮม ฮับขวัญ ผูกข้อต่อแขน นักศึกษาใหม่ ให้ถือว่านักศึกษาใหม่เป็นขวัญศิษย์มอดินแดง ที่พร้อมไปด้วย วิทยา จริยา และปัญญา   และผมขอให้ทุกคนใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย อย่างมีความสุข พร้อมเป็นขุมพลังในการร่วมกันพัฒนาประเทศ ในอนาคต สืบไป”

นายพรหมภพ วอหา  “น้องบอสส์” นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวว่า  การจัดงานในปีนี้เราใช้ธีมว่า “คำแพงหล่ามา มข.” ซึ่งคำว่า “คำแพง” เป็นคำเรียกของคนอีสานที่ใช้เรียกรุ่นน้อง ที่มีความน่ารักกำลังโตสมวัย ส่วน “หล่า” คนที่อายุมากกว่าใช้เรียกคนที่อายุน้อยกว่านั่นเอง” นอกจากนี้ ในการจัดงานโดยรวมเราได้รับแรงบันดาลใจมาจากโรงเรียนเบญจมมหาราช ที่เป็นสถานศึกษาแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เราจึงหยิบยกธีมและแรงบันดาลใจนี้มาปรับใช้ในโครงการต้อนรับนักศึกษาใหม่ในวันนี้  เหมือนกับว่าน้องใหม่ที่เพิ่งจบมาจากการศึกษาระดับมัธยมศึกษากลับมาสู่โรงเรียนใหม่อีกครั้งในระดับอุดมศึกษาที่สูงขึ้น”

การมาสู่โรงเรียนใหม่เราต้องการให้น้องๆ รู้สึกสนุก อบอุ่นที่สุด เลยให้พี่ๆสันทนาการแต่งตัวจัดหนัก จัดเต็ม มีการแต่งหน้า แต่งตัวให้ดูมีสีสัน ซึ่งนอกจากจะเป็นการเสริมพลังให้ตนเองดูสนุกสนานแล้วยังเสมือนเป็นการเพิ่มกำลังใจที่จะทำกิจกรรมสร้างสรรค์ สันทนาการ ให้กับน้องใหม่ และ ในขณะเดียวกัน น้องใหม่ก็จะรู้สึกว่าพี่ๆดูเป็นกันเอง สนุกสนาน เกิดความอบอุ่น ฉะนั้น วันนี้เชื่อว่าน้องใหม่จะได้รับความอบอุ่น มิตรภาพใหม่ๆ แสดงให้เห็นว่า เขาไม่ได้อยู่คนเดียวในรั้วมหาวิทยาลัย แต่เขายังมีเพื่อนๆ มีพี่ๆ มีคณะ อาจารย์ต่างๆ ที่คอยให้ความช่วยเหลือ คอยให้คำปรึกษา เราได้เรียน ได้อยู่ในสถาบันที่เป็นความภาคภูมิใจของคนที่บ้าน ของคุณพ่อคุณแม่ ดังนั้นผมอยากให้น้องๆระลึกว่าเราไม่ได้สู้เพียงคนเดียวเรากำลังสู้เพื่ออนาคตของเราอยู่ เป็นกำลังใจให้นะครับ”

สำหรับกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ปี 2567 จะเป็นการจัดตลอดเดือน มิถุนายน ซึ่งในครั้งถัดไป จะมีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศมหาวิทยาลัย ในวันที่ 13 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ กิจกรรมปฐมนิเทศคณะ/วิทยาลัย ที่นักศึกษาสังกัด  วันที่ 14 มิถุนายน 2567 โครงการผนึกรักกาลพฤกษ์ช่อใหม่สืบทอดสายใยศรัทธามอดินแดง วันที่ 15 มิถุนายน 2567 ณ สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กิจกรรม ISAAN Pride วันที่ 20 มิถุนายน 2567 และ โครงการเปิดโลกทัศน์กิจกรรม Open the Club Area 2024 วันที่ 28 มิถุนายน 2567 ปิดท้ายเดือนแห่งความอบอุ่นนี้

ข่าว : รวิพร สายแสนทอง ภาพ : อรรถพล ฮามพงษ์

Student Organization, KKU, holds the warm and impressive event “Home Hap La Kham Phaeng, Hoi Haeng Hag Man, Kalaphruek 61st” to welcome freshmen to KKU

https://www.kku.ac.th/17950

ชมภาพบรรยากาศเต็มๆได้ที่นี่

 

 

 

 

Scroll to Top