khaothaitoday-มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดตัวโครงการวิจัย Ugly Veggies Plusการต่อยอดแบบจำลองธุรกิจบนพื้นฐานของเทคโนโลยีการตรวจสอบย้อนกลับและเศรษฐกิจหมุนเวียนคาร์บอนต่ำเพื่อการจัดการห่วงโซ่อุปทานการผลิตและการส่งออกของสินค้าอาหารอินทรีย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดตัวโครงการวิจัย Ugly Veggies Plusการต่อยอดแบบจำลองธุรกิจบนพื้นฐานของเทคโนโลยีการตรวจสอบย้อนกลับและเศรษฐกิจหมุนเวียนคาร์บอนต่ำเพื่อการจัดการห่วงโซ่อุปทานการผลิตและการส่งออกของสินค้าอาหารอินทรีย

 

สำนักข่าว  :      khaothaitoday.com

URL  :      https://www.khaothaitoday.com/238175/

วันที่เผยแพร่  :  31 May 2024

Scroll to Top