ศิลปะสองแผ่นดินพิธีเปิดนิทรรศการวิจิตรศิลป์

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 17.00 น. ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการจัดพิธีนิทรรศการศิลปกรรม “วิจิตรศิลป์” ผลงานรังสรรค์โดยคณาจารย์และศิลปินจากสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

นิทรรศการศิลปกรรม “วิจิตรศิลป์” ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า “การแสดงนิทรรศการศิลปกรรมวิจิตรศิลป์ ในครั้งนี้ นับเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น ราชอาณาจักรไทย กับสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อันจะนำไปสู่ความร่วมมือ ที่จะส่งเสริมและเชื่อมโยงงาน งานด้านศิลปกรรม วัฒนธรรมของทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืน นำไปสู่การต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในทางวิชาการ และสุนทรียศาสตร์ต่อไป”

รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และทีมงานศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ร่วมให้การต้อนรับ ท่านสมสัก วิไลทอน กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำราชอาณาจักรไทย จังหวัดขอนแก่น พร้อมศิลปินผู้แสดงงานจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, คณะผู้บริหาร, คณาจารย์, บุคลากร
ชมรมครูศิลปะ จังหวัดขอนแก่น และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน

ท่านสมสัก วิไลทอน กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ประจำราชอาณาจักรไทย จังหวัดขอนแก่น

ในการนี้ ท่านสมสัก วิไลทอน กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำราชอาณาจักรไทย จังหวัดขอนแก่น ได้กล่าวแสดงความยินดี กับศิลปินจากสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่ได้นำผลงานมาแสดงงาน ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้สานสัมพันธ์ด้านศิลปะกรรมและสร้างความร่วมมือระหว่างสองประเทศให้มากขึ้น

คุณสุริยา ภูมีวงศ์ หัวหน้าภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์
สถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ทั้งนี้คุณสุริยา ภูมีวงศ์ หัวหน้าภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ สถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้กล่าวรายงานถึงที่มาในการจัดนิทรรศการว่า “นิทรรศการศิลปกรรมวิจิตรศิลป์” เป็นการรวมตัวของศิลปินและคณาจารย์จากสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นผลงานที่มีทั้งจิตรกรรม และงานประติมากรรมที่สร้างสรรค์สะท้อนความเป็นลาว แสดงให้เห็นถึงวิถีชวิตของพี่น้องลุ่มน้ำโขงลาวไทย” โดยนิทรรศการนี้มีผลงานมาแสดงกว่า 80 ผลงาน

การแสดงชุดฟ้อนมะหาไซ จากนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพของศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
สาขาศิลปะการแสดง เอกนาฏศิลป์พื้นเมือง จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดยภายในงานได้มีการแสดงทางวัฒนธรรมชุดพิเศษเพื่อเป็นการแสดงถึงการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น ราชอาณาจักรไทย กับสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อเป็นการต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง บ้านพี่เมืองน้องวัฒนธรรมร่วมแห่งลุ่มน้ำโขงในการแสดงชุดฟ้อนมะหาไซ จากนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพของศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จากสาขาศิลปะการแสดง เอกนาฏศิลป์พื้นเมือง จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

พร้อมกันนี้ คณะผู้แสดงผลงานได้มอบของที่ระลึกซึ่งมอบให้แก่ รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ประธานในพิธี , ท่านสมสัก วิไลทอน และรองศาสตราจารย์ ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ เพื่อเป็นการขอบคุณอีกด้วย ซึ่งมอบโดยคุณสุริยา ภูมีวงศ์ พร้อมกันนี้แขกผู้มีเกียรติทุกท่านได้ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรม “วิจิตรศิลป์” อย่างเป็นทางการและร่วมเดินชมนิทรรศการโดยการนำชมของคณะศิลปินผู้แสดงผลงานจากจากสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เต็มอิ่มไปด้วยความประทับใจของทั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นและแขกผู้มีเกียรติจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 

นับเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศ ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นราชอาณาจักรไทย และจากสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งประวัติศาสตร์ของหอศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้มีการนำผลงานอันทรงคุณค่า ของพี่น้องวัฒนธรรมร่วมลุ่มน้ำโขง มาจัดแสดงนิทรรศการ ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในครั้งนี้

———————————————————————————————-

นิทรรศการศิลปกรรม “วิจิตรศิลป์” จัดแสดงตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567
เปิดให้บริการ ทุกวันตั้งแต่เวลา 10.00 – 19.00 น.
***เข้าชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย***

#หอศิลป์มข.  #หอศิลป์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
#ศูนย์กลางงานศิลปะแห่งลุ่มน้ำโขง

ข่าว : นายฐัพไทย   ถาวร
ภาพ : นายรติบดี ฉิมมาลี

Scroll to Top