สตาร์ทอัพ จากมข. 1 ใน 10 นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตที่จะร่วมสร้างปรากฏการณ์ใหม่บนเวทีระดับโลกใน London Tech Week ภายใต้ธีม Thailand’s Taste of Tomorrow 10-14 มิ.ย.นี้

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย อ.ดร.พิมพ์นิภา หิรัณย์สร หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร เข้าร่วมการแถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรม “Thailand’s Taste of Tomorrow: Fostering the Future of Food, Faith and Flavours” ในวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 – 15.15 น. ณ Virtual Media Lab: A Laboratory for Digital Media and Virtual Reality สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) กรุงเทพมหานคร โดยในงานนี้ได้เปิดตัวแนะนำสตาร์ทอัพ 10 รายจากมหาวิทยาลัยต่างๆ และผลงาน  “อาหารโฮลมีลเพียวเร่จากธัญพืชพร้อมทานสำหรับผู้มีภาวะกลืนลำบาก” ผลงานการวิจัยของ อ.ดร.พิมพ์นิภา  หิรัณย์สร และคณะ (SAMADUL) ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 10 สุดยอดนวัตกรรมอาหารผลงานสตาร์ทอัพไทยไปนำเสนอผ่านสื่อสร้างสรรค์ที่กระตุ้นประสาทสัมผัสทั้งห้าของผู้บริโภค มีการเล่าเรื่องราวผ่านวัฒนธรรมไทยและแรงบันดาลใจจากตำนานป่าหิมพานต์ ที่จะจัดขึ้น ณ ริเวอร์ไซด์ สตูดิโอ กรุงลอนดอน ในวันที่ 12 มิถุนายน 2567 ที่จะถึงนี้ ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการการทดสอบแพลตฟอร์มส่งเสริมการตลาดสำหรับธุรกิจนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตสู่การเติบโตแบบก้าวกระโดดในตลาดโลก (Food Innovation Global Market Launchpad Testbed: Thailand’s Taste of Tomorrow)”

ดร.พิมพ์นิภา หิรัณย์สร หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

         ดร.พิมพ์นิภา หิรัณย์สร หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า  ปัจจุบัน “อาหารโฮลมีลเพียวเร่จากธัญพืชพร้อมทานที่ออกแบบมาเพื่อช่วยผู้ป่วยพักฟื้นและผู้มีปัญหาการเคี้ยวหรือกลืนลำบาก” กำลังอยู่ในก้าวสำคัญของการขยายผลงานวิจัยสู่นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ซึ่งการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานี้เป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปรับเปลี่ยนงานวิจัยที่เป็นทิศทางสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและสร้างแพลตฟอร์มใหม่ FoodTech Startup การผลักดันนวัตกรรมไปสู่เชิงพาณิชย์ได้จริงนั้นเท่ากับว่าเราสามารถส่งคุณค่าไปช่วยแก้ปัญหาที่มีอยู่ได้อย่างแท้จริง ตลอดการวิจัยนี้นอกจากได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้ว ยังได้รับการสนับสนุนจาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม (อว.) โดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ร่วมกับ แพลตฟอร์มเร่งรัดการเติบโตทางธุรกิจของ (หรือ FOREFOOD Business Acceleration Platform for Food Tech Startups & Spinoffs) เมืองนวัตกรรมอาหาร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

 

“SAMADUL” ผลิตภัณฑ์ อาหารเพียวเร่โฮลมีลนุ่มพร้อมทาน

 

“การได้รับคัดเลือกเป็นส่วนหนึ่งของงานในครั้งนี้นับเป็นเกียรติอย่างสูงและยังเป็นก้าวสำคัญของการนำงานวิจัยอาหารโฮลมีลเพียวเร่จากธัญพืชพร้อมทานสำหรับผู้ป่วยช่วงฟื้นฟูหรือมีปัญหาเคี้ยวกลืน ไปสร้างการรับรู้กับนักลงทุนและผู้สนใจในต่างประเทศ บอกเล่าถึง FoodTech Solution ที่ประเทศไทยมี ผ่านสูตรอาหารที่มีแรงบันดาลใจจากมรดกภูมิปัญญาอาหารของไทย นำมาต่อยอดด้วยเทคโนโลยีและศาสตร์ทางการแพทย์ คัดสรรวัตถุดิบภายในประเทศที่ให้คุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสม ช่วยส่งเสริมสุขภาพที่ยั่งยืนและช่วยยกระดับวัตถุดิบพื้นบ้านของไทยสู่การเป็นอาหารแห่งการฟื้นฟูชั้นยอดในเวทีโลกอีกด้วย”

 

 

          “Thailand’s Taste of Tomorrow: Fostering the Future of Food, Faith and Flavours” จัดขึ้นเพื่อเร่งขับเคลื่อนงานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Science and Technology) ออกสู่เชิงพาณิชย์ มุ่งสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและการเติบโตของสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีอาหารไทยได้อย่างยั่งยืนในตลาดสากล โดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารและส่วนผสมอาหารแห่งอนาคตออกสู่ตลาด สร้างประสบการณ์ทางการตลาด ถือเป็นเวทีสำคัญสำหรับการสร้างและพัฒนาเครือข่าย และเชื่อมโยงสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีอาหารไทยสู่ระดับโลก และดึงดูดนักลงทุน และกลุ่มเป้าหมาย ให้ได้สัมผัสประสบการณ์เกี่ยวกับส่วนผสมอาหารที่เป็นนวัตกรรมใหม่ในอนาคต โดย บพข. และหน่วยงานร่วมจัดได้รับการสนับสนุนจาก กระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต กรุงลอนดอน รวมทั้งภาคเอกชน คือ หอการค้าจังหวัดจันทบุรี บริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จำกัด (Greyhound Café) และ บริษัท ซิลพิน เอเชีย จำกัด (Silpin Asia Co., Ltd.) ที่จะร่วมผลักดันสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีอาหาร จำนวน 10 ราย ได้แก่

  1. ChixTein โปรตีนไก่เข้มข้น ธรรมชาติ 100 เปอร์เซนต์ (All Natural Chicken Protein Concentrate)
  2. OverDaBlue ผลิตภัณฑ์ผงสาหร่าย (Wild AlgaeTM (Spirulina) and Biominerals from Wild AlgaeTM)
  3. Plant Origin ผงไข่แพลนต์เบสด้วยโปรตีนจากรำข้าว (Plant-Based Egg Powder with Rice Bran Protein)
  4. Samadul อาหารเพียวเร่จากธัญพืชพร้อมทานสำหรับผู้มีภาวะกลืนลำบาก (Plant-Based Purée for Dysphagia)
  5. Rico ไวน์ข้าวหมักไร้แอลกอฮอล์จากข้าวไทย (Non-Alcoholic Rice Wine from Thai Rice)
  6. Get Taste Thai ผลิตภัณฑ์เม็ดฟู่สมุนไพรรสผลไม้ไทย (Thai Fruit-Infused Herbal Effervescent Tablet)
  7. ImuneUP ผลิตภัณฑ์ส่วนผสมเชิงฟังก์ชั่นส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกัน (Cell-Based Immune Boosting Ingredients)
  8. Calcineers ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไบโอแคลเซียมจากกระดูกปลาทูน่า (Bio Calcium from Tuna Bones)
  9. Honey Medica น้ำผึ้งสมุนไพร หรือ Super Honey จากเสม็ดขาว (Sustainable Honey-Based Health Products from Melaleuca)
  10. Musarium ซีเรียลอบกรอบเพื่อสุขภาพจากแป้งกล้วยน้ำว้าและข้าวไทย (Cereal-Based Products from Green Banana Flour and Thai Rice)

 

ข้อมูลข่าว/ภาพ :  ดร.พิมพ์นิภา หิรัณย์สร

KKU’s start-up, one of the ten future food innovations, is shown at London Tech Week under the theme ‘Thailand’s Taste of Tomorrow’ on June 10-14

https://www.kku.ac.th/?p=17920&preview=true

ศูนย์อาเซียนศึกษา มข. ร่วมภาควิชาภาษาตะวันตก (เอกภาษาฝรั่งเศส) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผนึกภาคีเครือข่ายจัด “โครงการประชุมวิชาการสหวิทยาการระดับชาติด้านฝรั่งเศสศึกษา”

Scroll to Top