SCOPC By KKUSP สุดเจ๋งแสดงสถิติข้อมูลผู้ป่วย COVID -19 ผ่านเว็บไซต์แบบ Real Time

 

(25 มี.ค.63) Smart City Operational Center (SCOPC) โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้พัฒนาระบบตรวจสอบสถิติข้อมูลผู้ป่วย COVID – 19 ผ่านเว็บไซต์ https://smartcity.kku.ac.th แสดงผลข้อมูลผู้ป่วยCOVID-19 แบ่งจากแหล่งติดเชื้อ ให้เห็นอย่างชัดเจน โดยนักพัฒนาได้แก่ รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด นางสาวจีรภา สิมะจารึก รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักหอสมุด และ นายพงศ์พัฒน์ กังก๋ง ผู้จัดการ SCOPC อุทยานวิทยาศาสตร์ มข. นอกจากนี้ Website smartcity.kku.ac.th มีการแสดงข้อมูลต่างๆ อาทิ Smart Environment การแจ้งเตือนระดับฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 2.5) และมลพิษทางอากาศได้อย่างทนท่วงทีด้วยพละงานสะอาด Water Situation การแจ้งเตือนจุดเสี่ยงภัยน้ำท่วม น้ำขังทั่วเมืองขอนแก่น Emergency แจ้งเหตุฉุกเฉินรวดเร็วฉับไวเพียงปลายนิ้ว ฯ และข้อมูลต่างๆอีกมากมาย และสามารถดูข้อมูลต่างๆง่ายๆผ่านทาง application KK Smart City ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Android และ IOS

การเเสงผลผ่านเว็บไซต์

การเเสดงผลข้อมูลต่างๆผ่านเว็บไซต์

สามารถดาวน์โหลได้ที่ระบบ Android และ IOS

ดูข้อมูลง่ายๆผ่านSmart Phone

 

https://smartcity.kku.ac.th/embeddeds/2
https://smartcity.kku.ac.th/

#SCOPC
#KKUSP
#NESP

ภาพ,ข่าว : พรสุดา

Scroll to Top