KKUSP ร่วมใจจัดทำ Face shield ให้บุคลากรทางการแพทย์ป้องกัน COVID-19

576

(25 มี.ค.63) ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และหน่วยงานภายใต้การดูแลของฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ จัดทำ Face shield  หรือ หน้ากากชนิดปกป้องทั้งใบหน้าเพื่อป้องกันละอองฝอยและสารคัดหลั่ง เพื่อมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ใช้ป้องกันเชื้อโรคและไวรัส COVID-19 ซึ่งการมอบอุปกรณ์ในครั้งนี้นำโดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  และ ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจพร้อมเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภายใต้การดูแลของฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้มอบ Face shield ให้กับโรงพยาบาลศรีนครินทร์จำนวน 2,500 ชิ้น โดยมี รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์พร้อมด้วยแพทย์และพยาบาลร่วมกันรับมอบในครั้งนี้

ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจกล่าวว่า หน่วยงานภายใต้การดูแลของฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาทิ สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญา พิพิธภัณฑ์ฯ ได้ระดมเจ้าหน้าที่ร่วมกันจัดทำ Face shield  เพื่อป้องกันละอองฝอยและสารคัดหลั่ง มอบให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ใช้ป้องกันเชื้อโรค และเชื้อไวรัสCOVID -19 ที่กำลังระบาดอย่างหนักในขณะนี้ และส่งกำลังใจให้ทีมบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านในการต่อสู้กับเชื้อไวรัสCOVID-19 นี้

#KKUINNOPRISE
#KKUSP
#NESP