รพ.ศรีนครินทร์ มข.รับมือโควิด-19 ชูโครงการ “ส่งยาถึงบ้าน” ลดแออัดเสี่ยงติด/แพร่เชื้อ ลดค่าใช้จ่าย สะดวก ง่ายดาย แค่มีไลน์ หรือเฟซบุ๊ค

2280
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สมศักดิ์ เทียมเก่า รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รพ.ศรีนครินทร์ มข.รับมือโควิด-19
ชูโครงการ “ส่งยาถึงบ้าน”
ลดแออัดเสี่ยงติด/แพร่เชื้อ ลดค่าใช้จ่าย
ขอรับบริการสะดวกง่ายดาย ทางไลน์ และเฟซบุ๊ค

สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่แพร่ระบาดในประเทศไทยในขณะนี้  การที่ประชาชนควรอยู่ในบ้าน จำกัดการออกนอกบ้านจะช่วยลดการแพร่ของเชื้อได้  แต่ผู้ที่อยู่ในภาวะเจ็บป่วยจำเป็นต้องไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลซึ่งเป็นความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและแพร่เชื้อ  สำหรับผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวจะยิ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อโควิด-19  ที่อาจจะมีอาการรุนแรง เกิดภาวะแทรกซ้อนสูงยิ่งขึ้น  โรงพยาบาลศรีนครินทร์มีผู้ป่วยมารับการตรวจที่แผนกผู้ป่วยนอกในแต่ละวันประมาณ 3,000 คน  หากโครงการ “ส่งยาถึงบ้านลดความเสี่ยง COVID-19” ได้เริ่มดำเนินการ  จะสามารถลดจำนวนคนไข้เก่าที่เข้ามารับยารับยาต่อเนื่องลงได้วันละประมาณ 500 คน นอกจากลดความเสี่ยงการติดเชื้อหรือแพร่เชื้อโควิด-19  ลดความแออัดที่โรงพยาบาล อำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วย ช่วยให้ผู้ป่วยลดค่าใช้จ่าย และไม่เสียเวลาในการเดินทาง อันเป็นที่มาของ โครงการแห่งความห่วงใยของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ในสภาวการณ์ครั้งนี้

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สมศักดิ์ เทียมเก่า รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวว่า  “โครงการ “ส่งยาถึงบ้านลดความเสี่ยง COVID-19” ผู้ป่วยสามารถขอเข้ารับบริการง่าย ไม่มีความซับซ้อน  การที่ให้โรงพยาบาลส่งยาถึงบ้านได้นั้น มีข้อควรคำนึงอยู่ 2 ข้อ  ข้อที่ 1 คือความปลอดภัยของคนไข้เป็นหลัก หากคนไข้มีลักษณะอาการของโรคคงที่ คือ 6 เดือนที่ผ่านมาไม่มีปัญหาสุขภาพใด ๆ เพิ่มเติมเลย และรายการยาที่ได้รับไม่ว่าจะเป็นชนิดของยา จำนวนของยา ขนาดของยาต่าง ๆ เป็นขนาดเดิมมาตลอด นี่คือปัญหาสุขภาพที่ทางการแพทย์เรียกว่ามีความปลอดภัย ข้อที่ 2 ผู้ป่วยต้องมีความประสงค์เข้าสู่โครงการส่งยาถึงบ้านโดยโรงพยาบาลโดยใช้เครื่องมือเพจ Facebook : ส่งยาถึงบ้านลดความเสี่ยงเลี่ยงโควิด 19  และ LINE : @หมอสมศักดิ์”

“การเลือกใช้ 2 ช่องทางเป็นหลักนั้น  เพราะเราเชื่อว่าคนส่วนใหญ่แม้จะเป็นผู้สูงอายุก็ยังมีลูกหลานที่ใช้สื่อโซเชียลนี้  และมีประโยชน์จากการสื่อสารผ่านกล่องข้อความซึ่งมีความปลอดภัย จากการเข้ามาปรึกษาข้อมูลส่วนตัวกับหมอ โดยจะต้องแอดเข้ามาที่เพจ Facebook : ส่งยาถึงบ้าน  หรือไลน์ : @หมอสมศักดิ์  ในกรณีที่เป็นของหมอสมศักดิ์เราก็เข้าไปที่ไอคอนส่งยาถึงบ้าน หรือไอออนปรึกษาหมอก็ได้ จะมีระบบ AI คอยให้คำแนะนำเบื้องต้น  และจะสามารถส่งข้อมูล ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประชาชน บัตรโรงพยาบาล บัตรนัด  หากมีรายการยาสามารถถ่ายภาพเม็ดยาเพื่อให้แพทย์ เภสัชกรทราบ เพื่อจะได้ตรวจเช็คกับรายการยาในฐานคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลศรีนครินทร์   หากคนไข้ขาดตกบกพร่องบางรายการ ไม่ต้องกังวลใจ  สิ่งที่มีความสำคัญมากที่สุดจริง ๆ ก็คือบัตรประชาชน  เพื่อเป็นการยืนยันว่าท่าน สมัครเข้าร่วมโครงการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานให้ทางรัฐบาลตรวจสอบการรับยา-จ่ายยาได้  และสามารถโทรศัพท์รับคำแนะนำไปยังแผนกพยาบาลผู้ป่วยนอกได้อีกช่องทางหนึ่ง”

“โรงพยาบาลศรีนครินทร์มีความห่วงใยคนไทยทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ในจังหวัดไหนของประเทศไทย ทั้งวันที่มีโควิดหรือไม่มีโควิด  สิ่งที่สำคัญมากที่สุดก็คือ การให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ซึ่งก็ทำได้ไม่ยากเลย เพียงท่านพยายามดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงที่สุด จะออกไปนอกบ้านใส่หน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย  ถ้าหากมีอาการผิดปกติทางระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้ ไอ มีน้ำมูกท่าน  ให้รีบติดต่อสถานพยาบาลที่ใกล้บ้านเป็นอันดับแรก  อยู่ในชุมชนเช่นนั้นก็ติดต่อไปที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  อยู่ที่อำเภอติดต่อไปที่โรงพยาบาลชุมชน  เพื่อที่คุณหมอหรือทางพยาบาลจะให้การประเมินอาการเบื้องต้น  หากจำเป็นต้องมาโรงพยาบาลคุณหมอก็จะประเมินต่อ ว่าให้ท่านเดินทางมาเอง หรือโรงพยาบาลจะส่งรถไปรับ   ในกรณีที่ทางโรงพยาบาลประเมินแล้วว่าท่านมีโอกาสเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อโควิด  ทางโรงพยาบาลจะมีระบบในการไปรับตัวท่านเพื่อป้องกันการติดเชื้อและแพร่เชื้อไปสู่คนอื่น ๆ”

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สมศักดิ์ เทียมเก่า  ย้ำความห่วงใยว่า  “การลดความเสี่ยงการติดเชื้อนั้น  คือ การไม่เข้าสู่ในพื้นที่แออัด  หรืออยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวก  อยู่ห่างจากคนอื่นได้อย่างน้อย 2 เมตร  กรณีที่ไปซื้อของเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ในร้านซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อแล้ว  จะเห็นว่าทุกร้านตอนนี้จะมีช่องระยะให้ไปยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร  ให้คิดว่าทุกคนมีโอกาสติดเชื้อ และทุกคนมีโอกาสแพร่เชื้อได้หมด  สำคัญมากที่สุด คืออย่าตื่นตกใจ จนกระทั่งเกิดความวิตกกังวล ให้ดูข่าวเฉพาะเท่าที่จำเป็น เช่น  ข่าวจากกระทรวงสาธารณสุข  หรือข่าวจากโรงเรียนแพทย์ต่าง ๆ ที่ออกสื่อสารไปทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  อย่าเชื่อข่าวลือที่ส่งไปตามไลน์ หรือ Facebook เพราะมีโอกาสที่จะเป็นข่าวปลอมได้ จะทำให้สุขภาพจิตเสีย สุขภาพจิตเสีย สุขภาพกายก็มีปัญหาตามมาได้”

“โครงการส่งส่งยาถึงบ้านนั้น  เป็นสิ่งที่จะช่วยทำให้ท่านได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง เป็นการอำนวยความสะดวก  และลดโอกาสการติดเชื้อหรือแพร่เชื้อโควิด-19 ผู้ป่วยเก่าของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ที่ใช้สิทธิ์ข้าราชการ  สิทธิ์บัตรทอง และสิทธิ์ประกันสังคมของโรงพยาบาลศรีนครินทร์  เข้าร่วมโครงการ สมัครมาตามเพจ Facebook @หมอสมศักดิ์ โทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์” รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สมศักดิ์ เทียมเก่า  กล่าวในที่สุด

หลักการปฏิบัติการเข้าร่วมโครงการ “ส่งยาถึงบ้าน” ลดความเสี่ยงเลี่ยงโควิด 19

 1. ผู้ป่วยแจ้งความประสงค์ว่าต้องการให้ทางโรงพยาบาลส่งยาให้ที่บ้าน หรือที่ร้านยาใกล้บ้าน ทาง ไลน์ : หมอสมศักดิ์ @276lwbza หรือ เพจ FaceBook : ส่งยาถึงบ้าน โทร 043 363 106 เวลา 10:00-12:00 น.และ 13:00-16:00 น. ในวันและเวลาราชการ
 2. สิ่งที่ต้องแจ้งและส่งให้ทางโรงพยาบาล
  1. หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
  2. บัตรโรงพยาบาลศรีนรินทร์
  3. บัตรนัด
  4. สิทธิการรักษา จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง หรือบัตรทอง
  5. เอกสารการรับยาต่อเนื่อง
  6. ที่อยู่ที่ต้องการให้ส่งยาถึงผู้ป่วย
  7. ชื่อผู้แจ้ง และหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อใช้ติดต่อกลับ กรณีมีข้อสงสัยต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
 3. ผู้มีสิทธิ์เข้าโครงการ ได้แก่
  1. ผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทอง ข้าราชการเข้าร่วมโครงการได้ทันที
  2. ผู้ป่วยสิทธิ์การรักษาประกันสังคม ต้องนำเอกสารการส่งตัวจากโรงพยาบาลสิทธิ์หลักมารับยาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ได้ โดยไม่ต้องพบแพทย์  โดยได้รับอนุญาตจากสำนักงานประกันสังคมให้ใช้เอกสารการส่งตัวครั้งที่ผ่านมา
 4. หลักเกณฑ์ของผู้ป่วยที่จะร่วมโครงการ
  1. เป็นผู้ป่วยที่มีอาการคงที่ รับยาชนิดเดิม ขนาดเดิมมาอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยประมาณ 6 เดือน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน และยาที่รักษานั้น ไม่ได้เป็นยาอันตราย หรือเสื่อมสภาพง่ายเมื่อจัดส่งทางไปรษณีย์หรือทางบริษัทขนส่ง หรือยาที่มีการควบคุมอย่างเคร่งครัด เช่น ยาเคมีบำบัด ยาเสพติด เป็นต้น
 5. ผู้เข้าร่วมโครงการ ควรประสานมาที่โรงพยาบาลก่อนนัด อย่างน้อย 1-2 สัปดาห์ หรือ ก่อนยาหมด 1 สัปดาห์
 6. โครงการนี้เก็บเงินค่าส่งปลายทาง 100 บาท

ข่าว/ภาพ   :   วัชรา   น้อยชมภู