mgronline.-มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดตัวโครงการวิจัย Ugly Veggies Plus การต่อยอดแบบจำลองธุรกิจบนพื้นฐานของเทคโนโลยีการตรวจสอบย้อนกลับและเศรษฐกิจหมุนเวียนคาร์บอนต่ำ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดตัวโครงการวิจัย Ugly Veggies Plus การต่อยอดแบบจำลองธุรกิจบนพื้นฐานของเทคโนโลยีการตรวจสอบย้อนกลับและเศรษฐกิจหมุนเวียนคาร์บอนต่ำ

 

สำนักข่าว  :      mgronline.com

URL  :      https://mgronline.com/entertainment/detail/9670000046304

วันที่เผยแพร่  :   29  May 2024

Scroll to Top