ภาพข่าว: อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (กรอบบ่าย)

40